Načítám Akce

Fenomén hlubokého stabilizačního systému 1+2 (ONLINE)

Opakování úspěšného kurzu na téma Hlubokého stabilizačního systému páteře tentokrát v online variantě.
Seminář poskytuje souhrn současných poznatků z neurofyziologie a kineziologie trupového svalstva a souvislosti dechové mechaniky pro pochopení funkce stabilizačního systému páteře a způsobu jeho zapojení v praxi fyzioterapeuta. Jedná se o syntézu poznatků o způsobu fungování pohybového aparátu spolu s vývojovou kineziologií. V praktické části je pak přehled diagnostických metod spolu s indikací a kontraindikací terapie, využívající hluboký stabilizační systém. Dále pak široký zásobník cviků, který lze využít pro pacienty v klinické ambulantní praxi fyzioterapeuta ve všech fázích rehabilitačního procesu až po cviky s vlastní vahou, které slouží jako nadstavba a výrazné zvýšení zátěže na jedince.
Důraz je na zapojení stabilizačního systému u klinických pacientů – skupiny vertebropatů, ortopedických a pooperačních pacientů a dalších, současně je poukázáno na spojení stabilizačního systému u sportovců spolu s diagnostikou a terapií vybraných sportovních vzorů. Specifickou kapitolou je pak antirotační a plyometrický trénink a trénink propriocepce a senzomotoriky.

Práce se stabilizačním systémem páteře patří neoddělitelně do praxe každého fyzioterapeuta, ale stále častěji i fitness trenérů a pohybových specialistů. Okolo tohoto fenoménu se však vyskytuje velké množství nepřesných informací, polopravd a nefunkčních způsobů aplikace daných poznatků, ze kterých vychází cvičení trupové stabilizace. Vzhledem k nepřebernému množství případů, kdy je cvičení, využívající prvky hlubokého stabilizačního systému naprosto nezastupitelné v terapeutickém procesu, je tedy důležité zajistit znalost správných informací, ze kterých vychází práce s HSS (někdy též HSSP či Core). Neznalost těchto poznatků pak může vést k neefektivitě či dokonce neúspěchu terapie či sportovního tréninku.

Harmonogram

8:30 – 9:00       Prezence
9:00                  Zahájení kurzu

9:00 – 10:00      Blok I. Anatomie a fyziologie stabilizačního systému
10:00 – 10:15    Přestávka

10:15 – 11:15    Blok II. Zásady praxe při aktivaci HSS

11:15 – 11:30    Přestávka
11:30 – 12:30    Blok III. Diagnostika hlubokého stabilizačního systému

12:30 – 13:30    Přestávka na oběd
13:30 – 14:45    Blok IV. Analytická facilitace HSS

14:45 – 15:00    Přestávka
15:00 – 16:15    V. Zátěž, dynamika a další modality HSS

16:15 – 16:30    Přestávka
16:30 – 17:00    Diskuze a ukončení kurzu

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, trenéry, pohybové terapeuty a další zájemce.

Akreditace:

Kredity: 10 (Unify, platí jen pro fyzioterapeuty)
Garant: MUDr. Barbora Danielová

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex