Načítám Akce

Etika, média a veřejný prostor

Zahájili jsme přípravy na v pořadí již desátou konferenci Základy psychosomatického přístupu, která se bude konat 26. ledna 2019.
Tématem konference bude Etika, média a veřejný prostor v psychosomatice. O tomto tématu jsme uvažovali již pár let a konečně jsme se ho rozhodli zrealizovat na jubilejní 10. konferenci. Přednášet budou: PhDr. Jan Gruber, Ph.D, Mgr. Martina Mašková, Mgr. Miloš Mauer, MUDr. Michal Kryl, PhDr. Roland Kyška, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Šimek, Ivan Verný, M.D., Dipl. PW., doc. Ing. arch., Jindřich Svatoš
Do konce října platí zvýhodněný konferenční poplatek.

Cena:

Do 31.10.2018 – 1 490 Kč

Od 1.11.2018 – 1 690 Kč

Akreditace:

Pro lékaře, fyzioterapeuty, psychology

Harmonogram konference:

08.00 – 08.45 Prezence účastníků

08.45 – 09.00 Oficiální zahájení

09.00 – 9.50 prim. MUDr. MICHAL KRYL., K dějinám psychosomatického myšlení

10.00 – 10.50 Mgr. MILOŠ MAUER, Základní etické problémy v psychosomatické léčbě

11.00 – 11.50 doc. MUDr. JIŘÍ ŠIMEK, Psychosomatika a šarlatánství

12.00 – 13.00 Pauza na oběd

13.00 – 14.40 WORKSHOPY
A) Mgr. MARTINA MAŠKOVÁ, Psychosomatika v médiích
B) prim. MUDr. MICHAL KRYL, Naše tělo teď a tady
C) IVAN VERNÝ, M.D. Dipl. PW., Jasné hranice profesnej identity – alebo plynulé prechody?

15.00 – 15.50 PhDr. ROLAND KYŠKA, Sociálne médiá: alternatívny svet, nová identita, aj nástroj na prácu s klientom

16.00 – 16.50 doc. Ing. arch. JINDŘICH SVATOŠ, Působení veřejného prostoru

16.50 – 18.00 Co je ještě třeba říci a na co je třeba se zeptat (moderovaná diskuze)

18.00 Závěr konference, předání diplomů

Anotace přednášek:

doc. MUDr. Jiří Šimek
Psychosomatika a šarlatánství

Co existuje medicína, řádně vzdělaným lékařům konkurují nejrůznější šarlatáni. Až do poloviny dvacátého století byla ve hře především poctivost vzdělaných lékařů a jejich pověst. Protože ani medicína provozovaná univerzitně vzdělanými lékaři nedokázala radikálněji změnit průběh chorob, nebylo z pohledu pacienta moc důležité, kdo jej léčí. Pokud ovšem nebyly používány drastické, nebezpečné metody, ty ale lékaři občas používali také. Teprve moderní medicína nabízí takové možnosti, že jejich včasné nevyužití je ke škodě nemocného. Díky tomu je v posledním století zápas mezi vědeckou medicínou a všemi ostatními léčitelskými obory i zápasem o lepší osud nemocných lidí.

Psychosomatická medicína je v zápase mezi lékařstvím a šarlatánstvím ve velmi obtížné situaci. Radikální, až zázračnou změnu osudu nemocných, na první pohled viditelnou, nabídnout nemůže. Psychologické metody tak zjevný účinek nemají. Také psychosomatický výklad vzniku a dalšího vývoje choroby nenabízí tak zjednodušující modely jako biologicky založená vědecká medicína. Proto je na místě otázka: Není, podobně jako ve středověku, vlastně jedno, zda v určité chvíli navštíví pacient psychosomatické pracoviště nebo léčitele?

 

Ivan Verný, M.D., Dipl. PW
Jasné hranice profesnej identity – alebo plynulé prechody? (workshop)

„Snívalo sa mi, že som motýl – alebo som motýl, ktorému sa zdá, že je Čuang C‘?“

Rozličné pojatia Psychosomatiky umožňujú alebo používajú nielen rozmanité obchodné modely ale pravdepodobne aj rozličné definície profesnej identity. Tá nie len obsahuje viac ako titul, vizitku, alebo to čo profesné organizácie tvrdia a dovolia, ale asi aj viac ako je oficiálne povolené, lebo identita vzniká z našich snov, predstáv a túžieb toho, čo by mohla byť naplňujúca a hlboko uspokojúca práca.

Tento workshop sa chce venovať povolaniu (v najlepšom slova zmysle), čiže snom a mytusom toho, čo stálo na začiatku našej / Vašej fyzio-, psychoterapeutickej resp. lekárskej kariéry a čo Vás ešte stále láka, naháňa a nenechá na pokoji.

Ivan Verný, slovenský psychiater, (učebný) psychoterapeut a supervízor z Curychu, 35 rokov privátnej praxe a skoro 30 r. vyučovania Procesorientovanej Psychologie ho udržiava na špičkách a plného otázok k psycho-somato-psychickým, filozofickým a duchovným súvislostiam. K svojim učitelom počíta Lao C‘, Čuang C‘, Sensei Miyagi, M. Feldenkrais-a, A. Mindella, W. Reicha a svoje kočky 😉

 

Mgr. Martina Mašková
Psychosomatika v médiích (workshop)

Cílem semináře je rozebrat příklady z posledních let, kdy se psychosomatika a celostní medicína probíraly v médiích a ve veřejném prostoru vůbec.  Dotkneme se mimo jiné veřejné diskuse, která se rozvíjela po odvysílání televizního pořadu o kauze AKTIP. Jaký je obraz psychosomatické medicíny v médiích? Jaké faktory rozhodují o tom, zda a jaká média psychosomatice věnují pozornost?  Jak může odborník na psychosomatiku vstoupit do debaty v době, kdy média řeší konkrétní kauzu? Jak důležité jsou veřejně známé osobnosti, které se k psychosomatice vyjadřují? Jak debatu ovlivňují sociální sítě?

 

prim. MUDr. Michal Kryl
K dějinám psychosomatického myšlení

 Autor ve své přednášce prezentuje světový vývoj medicínského myšlení s ohledem na pojetí integrace vs. separace biologických a psychosociálních proměnných v přístupu k člověku.

Ohlédneme se za historií bezmála 2,5 tis let starou a dojdeme postupně až k nejaktuálnějším informacím koncepce psychosomaticky v naší zemi a k její snaze o rovnocenné začlenění mezi ostatní lékařské obory.

 

prim. MUDr. Michal Kryl
Naše tělo teď a tady…(workshop)

Dílna vychází z koncepcí propojení psycho-fyzických dějů, z jejichž sledování (selfmonitoring) lze usuzovat nejen na aktuální psychosomatické vynacházení se v bezprostřední přítomnosti, ale i na širší kontext životní zkušenosti každého účastníka.

Dílna zahrnuije několik (bezpečných) psychoterapeutických technik zaměřených na tělo.

 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.
Firmy zabijáci?

Příspěvek mapuje ohrožení závažnou chorobou, kde jako výrazný patogen identifikujeme vliv firemní kultury v konkrétní organizaci, kde je ohrožený člověk zaměstnán.   Příspěvek vychází z kasuistik z prostředí firemní psychologie a zamýšlí se i nad zdroji, ze kterých se informace šíří mezi veřejnost. Díky rozboru konkrétních případů navrhujeme několik mechanismů, jak k ohrožení dochází. V závěru směřujeme k zamyšlení nad aplikací tohoto tematického okruhu do praxe terapeuta a nastiňujeme možnosti diagnostického, popř. terapeutického zásahu.

 

Mgr. Miloš Mauer
Základní etické problémy v psychosomatické léčbě

Rád bych mluvil zejména o problematice informovaného souhlasu a zejména tzv. terapeutického privilegia, o tom že se klasická a alternativní medicína v psychosomatice čím dál víc prolíná a kdy to může dělat potíže, o nakládání zodpovědnosti za nemoc na pacienta, kdy je to adekvátní a kdy ne.

 

PhDr. Roland Kyška, Ph.D.
Sociálne médiá: alternatívny svet, nová identita, aj nástroj na prácu s klientom 

 

Iba 15 rokov stačilo Facebooku, aby zmenil vzorce komunikácie, obchodu ale aj dôvery, na aké sme boli zvyknutí v preddigitálnom svete. Do svojich profilov na sociálnych sieťach projektujeme svoje alterego, vytvárame avatara, ktorý má predstavovať to, ako chceme, aby nás vnímali iní. V tomto svete ale hľadáme aj informácie o iných a je kľúčovým zdrojom našich predstáv o ľuďoch v našom okolí. Čo však v prípade, ak na tomto poli prebieha interakcia sociálneho pracovníka, psychológa a klienta? Je naša on-line identita súkromnou vecou, alebo naopak nástrojom, ktorý nám môže pomôcť v práci? Ako manažovať svoj osobný brand a vzťahy v on-line svete?

doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
„Působení veřejného prostoru“

Pojem veřejný prostor není zcela jasně vymezen, definován.  Ale v současné době se dostává do povědomí velkého spektra odborné i laické veřejnosti. Jaké okolí nás ovlivňuje příznivě? Jaký dopad na nás mají ne příliš vzhledná prostředí? Prostor, který nás obklopuje, ve kterém se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme, se skládá z krajiny, města, obce, náměstí, parku, ze všech veřejně přístupných prostředí. Přednáška představí vliv veřejného prostoru na život lidí a jejich rozpoložení i zdraví.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex