Přednášející

Lektor

PhDr. Jan Gruber, Ph.D

Psycholog, lektor a konzultant. Zabývá se tréninkem sociálních dovedností, koučingem, psychodiagnostikou, převážně v oblasti pracovní psychologie. Společníkem Tres consulting, s.r.o. působící jako specializovaný dodavatel v oblasti HR. Přednáší na MBA a FFUK, katedře andragogiky. Ve volném čase střílí z luku, šermuje, jezdí na koni a absolvuje jungiánský terapeutický výcvik.

Mgr. Martina Mašková

Od roku 1996 se věnuje rozhlasové práci a popularizaci vědy. Vystudovala biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mediální obor na Institutu Roberta Schumana (IRCOM) ve francouzském Angers. Několik let moderovala v české redakci BBC, reportérské zkušenosti získala mj. během práce pro BBC v Londýně a na cestách s prezidentem Václavem Havlem a s českými premiéry. Absolvovala stáže a kurzy v Radio France a Deutsche Welle, v evropských institucích a na americkém institutu Poynter. Natočila rozhlasové dokumenty v několika evropských zemích, v Izraeli a v Namibii. V Českém rozhlase Plus moderuje besedu vědců a herců Laboratoř a zpravodajský pořad Den podle.

Mgr. Miloš Mauer

Vystudoval psychologii na FF UK  v Praze, promoce v r. 2005. Ještě za studií pracoval několik měsíců jako sanitář v PL Bohnice, dva roky jako asistent v institutu EEG Biofeedback  v Praze pod vedením Dr. Tyla a dva roky jako terapeut v komunitě pro mladistvé klienty závislé na drogách (Alternativa – Praha Prosek).

Po studiu pracoval  na menší úvazek jako psycholog v oblasti prevence drog a šikany ve školství (o.s. Život bez závislostí), od r. 2005  pracuje ve zdravotnictví, do poloviny roku 2010 jako psycholog ve FNKV Praha na Klinice popáleninové medicíny. Od 6/2011 do 5/2018 pracoval na poloviční úvazek ve Středisku komplexní psychoterapie Liberec, kde se převážně věnoval léčbě psychosomatických poruch.

Od r. 2006 je odborným asistentem na Ústavu etiky 3. LF. UK, vyučuje lékařskou etiku a komunikaci,  V této oblasti také publikuje, Tématu etiky se věnuje také v oblasti psychoterapie (člen etického kolegia ČAP, účast na etickém sympoziu Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) ve Vídni 2/2018, přednášková činnost pro členy ČAP). Vystudoval 5tiletý psychoterapeutický psychosomaticky orientovaný výcvik Biosyntéza.

MUDr. Michal Kryl

Psychiatr a psychoterapeut v privátní prxi, absolvent daseinsanalytického výcviku u doc. Růžičky (VIAP-PPF, 2002) a četných kurzů (mj. psychoterapeutická práce s tělem), výcvikový lektor a supervizor.

Praxi zahájil v Psychiatrické léčebně Šternberk, odkud po II.atestaci odchází na Psychiatrickou kliniku FN a LF UP Olomouc, kde se stává vedoucím lékařem otevřeného oddělení pro úzkostné a depresívní poruchy. Věnuje se i pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti. Po 13 letech odchází zpět do šternberké léčebny, kde s kolegy obnovuje otevřené oddělení pro léčbu neurotických poruch s bohatým psychoterapeutickým programem. O 4 roky později s multidisciplinárním týmem transformuje původní oddělení léčebné rehabilitace na psychosomatickou jednotku o 26 lůžcích. V současnosti jde o jediné integrativně fungující oddělení u nás /v rámci psychiatrického zařízení/ s léčebným programem vycházejícím důsledně z bio-psycho-sociálních souvislostí.

PhDr. Roland Kyška, Ph.D.

Roland Kyška pôsobí ako marketingový riaditeľ slovenských telekomunikačných firiem SWAN a SWAN Mobile. Je autorom prvej slovenskej knihy o fenoméne sociálnych médií Všetci sme nahí na Facebooku (2010).

Už počas štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy pracoval ako novinár na redaktorských pozíciách v rôznych printových a audiovizuálnych médiách. V štúdiu pokračoval na doktorandskom štúdiu v Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V rokoch 2005 – 2006 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie spravodajstva, športu a publicistiky Slovenskej televízie, následne v rokoch 2007 – 2011 zástupcom šéfredaktora najčítanejšieho slovenského týždenníka Plus 7 dní.

Od roku 2001 pôsobí v skupine DanubiaTel, kde riadil mediálnu skupinu internet.sk, ktorá združuje viacero webových médií a on-line projektov. Od roku 2015 bol zodpovedný za korporátnu komunikáciu a neskôr aj za marketing spoločností SWAN a SWAN Mobile. Pôsobí tiež ako riaditeľ neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, ktorá prevádzkuje darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk.

doc. MUDr. Jiří Šimek

Doc. MUDr. Jiří Šimek je internista, psychiatr a psychoanalytik, člen tréninkového výboru individuální sekce ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii). Je také jedním ze zakladatelů lékařské etiky jako oboru v ČR po r. 1990. Psychosomatické problematice se věnuje od sedmdesátých let minulého století.

Ivan Verný, M.D., Dipl. PW

Procesově orientovaný a systemický psychoterapeut a supervizor s privátní praxí v Curychu. Vyučuje Procesově orientovanou psychologii již od roku 1989 v Československu (ČR a SR), Řecku, Německu, Itálii a Izraeli.

doc.Ing.arch. Jindřich Svatoš

Doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu architektury.

Po studiích postupně pracoval v projektovém ústavu PÚDIS Praha, ve významných pražských architektonických ateliérech Omicron-K architekta Martina Kotíka a v A.D.N.S.  u architekta Jana Stempela.

Žije a tvoří v Praze, ve své architektonické praxi se zabývá navrhováním staveb od prvotní skici až po realizaci, včetně interiéru. Kromě práce ve svobodném povolání působí od roku 2009  na ČVUT v Praze, Fakultě stavební, Katedře architektury. Souběžně vede magisterské studenty architektury na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

www.jindrichsvatos.cz