Načítám Akce

Diagnostika a terapie závratí

V klinické praxi se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění vestibulárního systému, setkáváme poměrně často. Základním principem rehabilitace by měl být individuální přístup k pacientovi respektující charakter poruchy a tíži funkčního deficitu v každodenních aktivitách. V praxi to znamená, že pokud chceme léčit pacienta s vestibulární poruchou, je nutné pomocí specifického klinického vyšetření určit typ poruchy.
V teoretické části se posluchači seznámí s fyziologií řízení rovnováhy a symptomatikou vyskytující se u pacientů s vestibulárními poruchami. Hlavní náplní kurzu bude aplikace teoretických poznatků do praxe. Posluchači se naučí klinicky vyšetřovat pacienty s poruchami stability s cílem stanovit topickou diagnózu.
Druhá část kurzu bude věnována teoretickým aspektům působení rehabilitace na rovnovážný systém a praktickému nácviku terapie u konkrétních pacientů – polohová závrať (diagnostické a repoziční manévry u BPPV), pacient s periferním vestibulárním postižením a pacient s centrální vestibulární poruchou. V kurzu se budeme věnovat také problematice funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány postupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou a vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine.

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky se zdravotnickým vzděláním, nebo zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se setkávají s pacienty s poruchami stability a závratí.Časový harmonogram:

Harmonogram:

PÁTEK
13:30 – 14:00 |PREZENCE
14:00 – 16:30 |TEORETICKÁ ČÁST: Představení lektora, cíle kurzu. Fyziologie řízení rovnováhy, klinická symptomatika u pacientů s poruchami stability, vestibulární kompenzace, vestibulo-okulární reflex atp.
16:45 – 19:00 |PRAKTICKÁ ČÁST: Klinické vyšetření pacienta
SOBOTA:
9:00 – 12:00 | Teoretická východiska pro rehabilitaci, nácvik terapie u konkrétních klinických jednotek.
12:00 – 12:30 | PAUZA
12:30 – 14:40 | Problematika polohových závratí
14:40 – 15:00 | ZÁVĚR – diskuse, ukončení kurzu a předání diplomů

Akreditace:

Akreditace: 8 kreditů (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 9,25 á 60 min
Odb. garant: MUDr. Barbora Danielová

Praktické informace:

UBYTOVÁNÍ:
Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 200,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky jsou k dispozici). (https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/)

STRAVOVÁNÍ:
Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex