Načítám Akce

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické    skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.
Kurz vede specialistka na terapii skolióz, PhDr. Iveta Pallová, PhD. Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, řadu kazuistik. Po domluvě je možné vzít na kurz svého pacienta s idiopatickou skoliózu.
Kurz je akreditován pro fyzioterapeuty (UNIFY)

Lékaři: 7 500 Kč
Ostatní: 6 700 Kč

Orientační harmonogram:

PÁTEK

13:00 – 13:30     Prezence účastníků, organizačně technické informace
13:30 – 14:30     Úvod, mýty a otázky ve spojitosti se skoliózou
14:30 – 15:30     Je skolióza nemoc? Funkční a tvarové změny nejen páteře, výskyt
v populaci, skolióza u dětí a dospělých, psychosociální a rodinné vztahy
15:30 – 16:00     Skolióza z pohledu historie, etiologie idiopatické skoliózy
16:00 – 16:30     Kinematika páteře („coupling“ tzv. sdružené pohyby obratlů), změny
u skoliotické páteře
16:30 – 18:30     Klinická diagnostika: Adamsův test, skoliometr, trakční testy,
flexibilita páteře, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, stoj
a chůze, typická svalová dysbalance.

SOBOTA

9:00  – 10:00    RTG diagnostika, interpretace diagnostických metod
10:00  – 10:30   Základní principy fyzioterapie u idiopatické skoliózy.
10:30  – 11:30   Pohled na skoliózu z pohledu tradiční čínské medicíny.
11:30  – 12:30    Metoda dle Lehnertové-Schrothové, dýchání a změny u skoliotiků
12:30 – 13:30     Oběd
13:30 – 14:30     New Power Schroth
14:30 – 15:00     Svalové řetězce a vztahy, lopatka – HKK – páteř, přístup dle MUDr.
Pedana
15:00 – 16:30     Svalové řetězce a vztahy pánev – DKK – páteř, bipedální chůze,
diagnostika a terapie podle Karského
16:30 – 17:00     Diskuse, dotazy k danému tématu

NEDĚLE

9:00 – 11:00     Klappovo lezení
11:00 – 12:00    Korzetoterapie, operace u idiopatických skolióz
12:00 – 13:00     Oběd
13:00 – 13:30     Sport a pohybová aktivita
13:00 – 14:30     Princip dle Gochta a Gessnerové, Diefenbachové
14:30 – 15:00     Diskuse k tématu, shrnutí
15:00                  Závěr a předání diplomů

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex