Načítám Akce

Časová osa

Praktický kurz práce s psychosomaticky zaměřenou anamnézou. Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu ke klientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální.
Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi. Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví.
Teoretickým základem časové osy je systemické pojetí rodiny jako sociální dělohy, kde je člověk vyživován a připravován pro samostatnou existenci a odkud vychází do velkého světa, s různým vybavením. Rodina ve svém vývojovém cyklu prochází přes vývojové prahy a mezníky, kdy v rodinách nacházíme častější výskyt různého stonání u jednotlivých členů rodiny. Vznik příznaků je podmíněn působením systémových sil a umožňuje systému fungovat.

Cena:

4200,- lékaři, 3600,- Kč (fyzioterapeuti, psychologové a ostatní)

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, psychology, a další odborníky

Akreditace:

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 13 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty), dále bude podána žádost o akreditaci u ČLK a AKP
Výukových hodin: 17 (à 60 minut), 21 (à 45 minut).

Harmonogram:

PÁTEK
15:30 Příjezd na kurz, registrace účastníků
16.00 Zahájení, organizační záležitosti, vysvětlení a podpis mlčenlivosti, vzájemné představení. (Skupina)
17.30 Přestávka, občerstvení
17.45 Teoretická východiska časové osy: Bio-psycho-sociální koncept, jazyk, dialog, receptorové pole, vznik a vývoj od biologického k sociálnímu. Konstruktivistický přístup rodinné teorie, rodina jako sociální děloha, posloupnost soc.děloh (rod). (Přednáška)
18.45 Pauza
19.00 Bio- psycho-sociální anamnéza . Ukázka práce s časovou osou. (Workshop)
20.30 Zakončení denní práce
SOBOTA
9.00 Skupinová reflexe práce z předchozího dne (Skupina)
10.00 Přestávka, občerstvení
10.15 Bio-psycho-sociální anamnéza prakticky: sběr časových os frekventantů ve dvojicích. (Workshop)
12.30 Oběd
14.00 Práce nad příběhy frekventantů s přestávkami podle potřeby (Workshop)
19.30 Ukončení denní práce ve velké skupině.

NEDĚLE
9.00 Skupinová reflexe včerejší práce. (Skupina)
9.30 Pokračování práce nad příběhy frekventantů, otázky, odpovědi (Workshop)
10.45 Krátká přestávka, občerstvení
11.00 Pokračování workshopu, výjimky, praktický nácvik vedení rozhovoru s klienty se speciálními tématy (Workshop)
12.00 Pauza
12.30 Závěrečná reflexe, evaluace (Skupina)
14.00 Ukončení kurzu

Praktické info:

S sebou: pohodlné oblečení, psací potřeby, desky na diplom

Oběd: Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

Nocleh: Přespat můžete ve vlastním spacáku na naší karimatce ve společné místnosti za 250 Kč na noc. Případně zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex