Načítám Akce

Bolesti hlavy v klinické praxi (prezenčně + online)

Bolesti hlavy patří vedle bolestí zad k jedné z nejčastějších příčin návštěvy pacienta v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta. Přestože nedosahují tak vysokého procenta výskytu, jsou typicky mnohem nepříjemnější a více limitují pro každodenní činnosti.
Krom intenzity a nepříjemnosti vlastního pocitu se bolesti hlavy vyznačují svou komplikovaností v diagnostice. Spektrum diagnóz je zde velmi široké a výrazně nestejnorodé. Vlastní klinický nález bývá složitý – od komplikované anamnézy po výskyt různých doprovodných symptomů jako jsou např. závratě, zhoršené stavy vědomí, parestezie, iradiace bolestí a mnoho dalšího.
Kvalitní znalost diferenciální diagnostiky je naprosto stěžejní vzhledem k četnosti pacientů s bolestí hlavy, kteří přicházejí na rehabilitaci jak pro primární fyzioterapeutickou péči, tak na doporučení od jiného specialisty pro vyloučení možné vertebrogenní příčiny. Najít správnou cestu je pak výzvou i pro zkušeného terapeuta právě díky množství různých doprovodných obtíží a rozdílných typů bolestí hlavy. Současně je třeba dbát na tzv. „červené vlajky“, tj. závažnější diagnózy, u kterých je třeba podniknout velice konkrétní kroky, neboť na nich může záviset život pacienta.

Kurz si klade za cíl představit šíři diagnóz, které souvisejí s bolestmi hlavy a zároveň představit způsob postupu v diferenciální diagnostice. Budou představeny konkrétní diagnózy, jejich etiopatogeneze a symptomatologie. V druhé části pak bude znázorněn možný postup v terapii včetně ukázek vybraných cviků dle pohybové metodiky autorů semináře.

Harmonogram:

|14.30-15.00 Registrace prezenčních účastníků, od 14:50 přihlášení online účastníků
|15.00-17.00 Představení lektora, očekávání účastníků, diagnózy související s bolestmi hlavy, etiopatogeneze, symptomatologie
|17.00-18.30 Diferenciální diagnostika, znázornění možného postupu v terapii, ukázky vybraných cviků
|18.30-19.00 Diskuze, uzavření kurzu, předání diplomů prezenčním účastníkům.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky.

Akreditace:

Garant: MUDr. Barbora Danielová
Kredity: 4 (UNIFY, pouze pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 4 (à 60 minut)

Praktické info:

S sebou prezenční účastníci: pohodlné oblečení na cvičení, blok, psací potřeby, desky na diplom.
Občerstvení: Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení.

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex