Načítám Akce

Biomechanické vlastnosti pohybového systému

Srdečně Vás zveme na školicí akci Mgr. Petra Šádka, která vznikla na základě jeho pracovního pobytu na výzkumném oddělení Allied Health Research britské University of Central Lancashire. Mgr. Šádek je členem týmu vedeného prof. Jimem Richardsem. Tým pracuje na unikátním výzkumu dekompozice EMG signálu. Elektrody, které k výzkumu používají, jsou jen čtyři na světě.
Díky novějším metodám měření modalit nervosvalového systému můžeme lépe popisovat a chápat, co se děje v pohybovém aparátu při vykonávání jeho činnosti – změny napětí, délky, provádění pohybu apod. Vývoj revolučních metod popisu EMG signálu umožňuje popis jednotlivých motorických jednotek během cyklických kontrakcí (tedy celého pohybu v excentrice i koncentrice). Náplní čtyřhodinové školicí akce bude využití této techniky i představení nových studií provedených přednášejícím v oblasti sledování svalové aktivity pro stabilizaci daného segmentu těla.
Školící akce bude zaměřena na popsání práce motorické jednotky ve svalu pomocí dekompozice EMG signálu. Jedná se o novou metodu interpretace nervosvalového signálu, díky které je možné sledovat jednotlivé motorické jednotky v daném svalu při jeho izometrické, koncentrické a excentrické kontrakci. Výsledkem je mnohem širší a přesnější popis činnosti sledovaného svalu při dané aktivitě. Přesnější popis činnosti svalu nás vede k novým poznatkům. Díky dekompozici je znázorněn způsob náboru motorických jednotek (tzv. „onion skin scheme“), který je v kontrastu k původnímu popisu náboru jednotek.

Harmonogram:

|13:30 – 14:00 Prezence
|14:00 – 18:15 Zahájení kurzu, představení lektora a účastníků (očekávání, úhel zájmu o problematiku). Představení metody EMG dekompozice, historie a vznik. Souhrn dosavadního výzkumu, praktické aplikace výzkumu svalové stabilizace. Diskuze. Ukončení kurzu a předání diplomů.

Určeno pro:

pro fyzioterapeuty, lékaře a další zájemce, které zajímají nejnovější poznatky z biomedicínského výzkumu na téma EMG a svalové aktivity při segmentálně stabilizační činnosti.

Počet kreditů:

4 (Unify- jen pro fyzioterapeuty),  výukových hodin: 4 (á 60 min), garant: MUDr. Barbora Danielová

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex