Mgr. Simona Krutská

Psycholožka

V CKP Dobřichovice nabízí individuální psychoterapii pro dospělé, adolescenty a děti školního věku, dale párovou terapii a psychologické poradenství.

Po studiu hudby na konzervatoři absolvovala jednooborové studium psychologie na FFUK v Praze (2012) a pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickz orientované psychoterapii SUR (2017) a kurz teoretického vzdělávání v psychoterapii tamtéž (2019). V rámci dalšího vzdělávání absolvovala řadu kurzů a seminářů (neverbální techniky, muzikoterapie, práce s terapeutickým pískovištěm, práce s terapeutickými kartami aj.)

Působila jako učitelka hudby v ZUŠ, psycholožka v Centru psychologicko-sociálního poradenství a jako školní psycholožka. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců.