MUDr. Karla Janoušková

ORL lékařka

V roce 2013 ukončila studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Hradci Králové a zároveň na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Obrany v Brně. Odbornou atestaci v oboru ORL složila v roce 2019. Pátým rokem studuje doktorandské studium na 1. LF UK, název disertační práce je : Trauma čichového nervu- patofyziologické konsekvence.

Z ORL se nejvíce zaměřuje na onkologii hlavy a krku, problematiku poruch čichu a choroby úst a měkkých částí krku. Jako kmenové pracoviště má Kliniku ORL a maxilofaciální chirurgie ÚVN. Během své praxe absolvovala odborné stáže na pracovišti Ústní a čelistní chirurgie v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, na Klinice pro poruchy čichu a chuti ve Fakultní nemocnici Carl- Gustav Carus v Drážďanech, v Německu. Je členkou České otorinolaringologické společnosti a České koordinační skupiny pro nádory hlavy a krku. Je odbornou asistentkou při 3.LF UK, pravidelně učí, vede specializační kurzy, např. Kurz chirurgického zajištění dýchacích cest a péče o tracheostomickou kanylu. Publikuje v recenzovaných, impaktovaných časopisech, je spoluautorkou odborných publikací.

Praxe:

2013- doposud: Klinika ORL a maxilofaciální chirurgie UVN
2019- doposud: 3. LF UK: odborný asistent
2019- doposud: ORL specialista Canadian Medical
2020- doposud: ORL specialista ULekare.cz

Jazyky:

Hovoří česky, plynně anglicky, domluví se německy