Načítám Akce

Tanečně pohybová terapie v psychosomatice

Cílem školící akce je představit účastníkům využití taneční pohybové terapie v rámci komplexní léčby u lidí s psychosomatickým onemocněním a zaměřit se na specifika práce s touto populací. Školící akce bude sebezkušenostní, prožitky budou sdíleny v rámci skupiny a teoreticky zarámovány. Součástí bude diskuse nad kazuistikami.
Taneční pohybová terapie zdůrazňuje celostní pojetí člověka v jeho bio-psycho-sociální jednotě a důležitost propojení všech těchto složek pro duševní a tělesné zdraví.
Při práci s klientem mu umožňujeme začít znovu vnímat tělo, naučit se rozpoznat, respektovat a sdílet své potřeby a pocity, rozvíjet autenticitu, tvořivost a nové způsoby zvládání situací (coping strategies) v každodenním životě. V tomto kontextu se zaměříme na možnosti využití této metody u lidí, kteří mají často problém rozeznávat a verbalizovat své pocity a duševní potíže sdělují somatickými příznaky.

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, psychology, psychoterapeuty, taneční a pohybové terapeuty, maséry a další odborníky, kteří pracují s pohybem nebo s psychosomatickými pacienty.

Akreditace:

Garantováno Asociací taneční a pohybové terapie ČR (TANTER), počet výukových hodin: 8,5 (a 45 minut)

S sebou:

Pohodlné oblečení na pohyb, poznámkový blok, psací potřeby a desky na diplom

Časový harmonogram:

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 10:30 Úvod, představení lektorky a tématu školicí akce, úvodní pohybová zkušenost. Sdílení, diskuse. Teoretické zarámování – taneční pohybová terapie, základní principy a metody práce v pohybu. Místo taneční a pohybové terapie v komplexním přístupu ke klientovi. Tělo v psychosomatice.
10:30 – 12:00 Pohybová zkušenost. Vnímání těla a rozpoznávání jeho potřeb, pocitů. Budování respektu ke svým vlastním potřebám. Slovní sdílení pohybové zkušenosti, reflexe pohybu druhých, sebereflexe. Diskuse.
12:00 – 13:30 Pauza na oběd
13:30 – 15:30 Rozvíjení ozdravných mechanismů u psychosomatických pacientů – autenticita, tvořivost, nové způsoby zvládání situací v každodenním životě (coping strategies). Vlastní pohybová zkušenost, sdílení, diskuse.
15:30 – 17:00 Teoretické zarámování – taneční a pohybová terapie jako přístup, který klade důraz na bio-psycho-sociální jednotu klienta a který přirozeně propojuje tyto složky důležité pro duševní i tělesné zdraví. Představení kazuistik z praxe terapeutky a z jejích zkušeností práce v týmu s lékaři a fyzioterapeuty. Prostor pro závěrečné reflektování, dotazy, diskusi a uzavření setkání pohybovou formou.

Ukončení akce, předání diplomů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex