Načítám Akce

Praktické základy psychosomatického přístupu

Chcete se orientovat v psychosomatice?
Hlavním pracovním nástrojem psychosomatické medicíny je týmová spolupráce. Proto vám terapeutickou práci s pacienty v širším, bio- psycho- sociálním, kontextu představíme optikou různých odborností. Čerpáme z praktických zkušeností z práce fyzioterapeuta, rehabilitačního lékaře, klinického psychologa a pohybového terapeuta s pacienty s pohybovými obtížemi.
V ordinacích rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů je mnoho pacientů s psychosomatickými obtížemi, jejichž léčba je velmi náročná a dlouhodobá. Jednotliví odborníci se setkávají s tím, že znalost standardních postupů v jejich odbornosti je při léčbě těchto pacientů nedostačující. Proto chceme nabídnout základy psychosomatického vzdělání především našim kolegům fyzioterapeutům, kteří hledají prostředky, jak oni konkrétně mohou pomoci svým psychosomatickým pacientům.

Harmonogram kurzu

|1. Blok – 3. 10. 2019
Úvod do problematiky
(Mgr. et Mgr. Jana Týkalová)

|2. Blok – 24. 10. 2019
Nástroje fyzioterapeuta v psychosomatice
(Mgr. et Mgr. Jana Týkalová)

|3. Blok – 14. 11. 2019
Praktická ukázka komplexního psychosomatického přístupu ve fyzioterapii
(Mgr. Jitka Holubcová)

|4. Blok – 28. 11. 2019
Nástroje lékaře v psychosomatice
(MUDr. Jan Slovák)

|5. Blok – 19. 12. 2019
Nástroje pohybového terapeuta v psychosomatice
(Mgr. Marta Lebedová)

|6. Blok – 16. 1. 2020
Nástroje psychologa v psychosomatice
(Mgr. Danuše Jandourková)

|7. Blok – 6. 2. 2020
Závěr, sdílení zkušeností, reflexe nad tématy, diskuze
(Mgr. et Mgr. Jana Týkalová)

Harmonogram bloků

|16:30 – 17:00 – prezence
|17:00 – 18:30 – výuka
|18:30 – 18:45 – pauza
|18:45 – 20:15 – výuka

Cena

5 500 Kč (registrace do 15.6.2019)
6 300 Kč (registrace od 16.6.2019)

Akreditace

Kredity: 21 (UNIFY, pouze fyzioterapeuti)
Počet hodin: 21 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Z čeho kurz vychází?

Náš kurz vychází z principů, které definovala odborná společnost SPM ČLS JEP. „Psychosomatická medicína není alternativou k čistě biologicky orientované medicíně, nýbrž je jejím logickým doplněním. Čím více se moderní medicína fragmentuje na jednotlivé specializované obory, tím potřebnější je obor, který je schopen integrovat všechna tato hlediska do celistvého pohledu na zdraví a nemoc. Psychosomatická medicína je klinický odborný prostor uvnitř medicíny, ve kterém se odborníci ve zdravotnictví podílejí na léčbě pacientů, které nelze úspěšně léčit bez zohlednění komplexních bio-psycho-sociálních souvislostí.“

A proč právě my?

Máme více než 15 let zkušeností s klinickou prací s psychosomatickým přístupem. Specializujeme se na týmovou spolupráci, nabízíme komplexní psychosomatická vyšetření a psychosomaticky orientované programy a pobyty pro pacienty. Jsme registrovaným zdravotnickým zařízením v oborech rehabilitační medicína, fyzioterapie, klinická psychologie a psychosomatika.
Jsme akreditovaným výukovým zařízením pro poskytování specializačního vzdělávání lékařů v oboru psychosomatika a psychologů v oboru klinická psychologie. Jsme vzdělávacím centrem pro výuku fyzioterapie. Úzce spolupracujeme s odbornou Společností psychosomatické medicíny ČLS JEP.

Tým lektorů

Tým lektorů je složený z odborníků různých odborností, kteří mají komplementární pohled a zkušenosti s psychosomatickou léčbou pacientů. Zároveň jsou jednotliví členové zvyklí pracovat v mezioborovém týmu. Každý z odborníků má své specifické zastoupení jak v léčbě pacienta, tak i ve výuce kurzu. Takto sestavený tým přinášíme pro komplexnost a ucelenost povědomí o psychosomatickém přístupu v medicíně.

Podmínky získání potvrzení o účasti

V mezidobí mezi kurzy bude zadávána samostatná práce a samostudium. Pro získání osvědčení o účasti je třeba docházka na minimálně 6 celých bloků a splnění zadaných úkolů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex