Načítám Akce

Pohyb a stabilita

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.
Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

Harmonogram:

(je upravován dle průběhu kurzu)

ČTVRTEK:
13.00 – 14.00 |Prezence účastníkůi
14.00 – 18.00 |Zahájení kurzu. Přednáška: Stabilita jako pohyb; úroveň koordinace; minimální síla. Téma: celek jako forma – jaký prostor zaujímá; výpověď tvaru, chůze
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Trupový válec, stabilní změny poloh

PÁTEK:
7.30 – 8.00 |Společná snídaně
8.00 –12.00 |Přednáška: Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace. Téma: nohy, DK
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Vývoj a učení: každá poloha má pro sebe přiměřené napětí.
Téma: pánev, bedra, břicho
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Souvislost částí, využití opory v pozici a v pohybu

SOBOTA:
7.30 – 8.00 | Společná snídaně
8.00 –12.00 |Přednáška: Adekvátní a paradoxní stabilizace. Téma: hrudník, pletenec ramenní
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Opora o zem, vnější opora (tape, pás). Téma: ruce, HK
18.00 – 19.00 |Společná večeře

NEDĚLE:
8.00 – 9.00 |Společná snídaně
9.00 –13.00 |Přednáška: Význam os; stabilita končetin a stabilita trupu. Téma: Krk, čelist, hlava na krku
13.00 –13.30 |Ukončení kurzu, organizační záležitosti

Ostatní kurzy FF (Pohyb a stabilita, O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, (Re)Fresh FF, Funkční tejp, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další klinické kurzy nebo procvičující varianty (Cvičné lewitace) vedou všichni svobodní učitelé i Bc. Clara Lewitová.

Mezi jednotlivými kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u  kteréhokoliv z lektorů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex