Načítám Akce

Onkologická rehabilitace: Od teorie k praxi (online kurz)

Se zvyšujícím se počtem případů národových onemocnění na celém světě a zlepšující se lékařskou péčí stoupá i počet pacientů, kteří potřebují onkologickou rehabilitaci, nově rozvíjející se obor, který se vyvinul z potřeby řešit specifické potřeby pacientů s nádorovým onemocněním během onkologické léčby i po jejím ukončení. Unikátní kurz zaměřený na rehabilitaci v onkologii je vedený zahraniční lektorkou a specialistkou v oboru Helenou Silman Cohen z Izraele a českou lektorkou Mgr. Magdalénou Pertoldovou. Kurz bude tlumočit česká lektorka.
Léčba onkologických onemocnění se v průběhu let neustále zlepšuje díky zdokonaleným operačním postupům, pokročilé a cílené systémové terapii i využití nových technologií v radioterapii. Přes veškerá zlepšení lékařské péče se u pacientů stále objevují nežádoucí účinky léčby, které ovlivňují kvalitu jejich života.
Onkologická rehabilitace je nově rozvíjející se obor, který se vyvinul z potřeby řešit specifické potřeby pacientů s rakovinou během onkologické léčby i po jejím ukončení. Americká asociace fyzioterapie (APTA) má sekci nazvanou Akademie onkologické fyzioterapie (AOPT), která od března 2019 nabízí terapeutům po úspěšném složení odborné zkoušky možnost stát se certifikovaným specialistou na onkologickou fyzioterapii. Na nedávné konferenci Světové konfederace fyzioterapie, která se konala v Ženevě v květnu 2019, byla oficiálně vyhlášená nová podskupina Mezinárodní fyzioterapie pro HIV/AIDS, onkologii, hospicovou a paliativní péči (IPT – HOPE).

Cílem kurzu je, abyste se naučili nebo dozvěděli:

 • Nejnovější informace o nádorových onemocněních (rakovině) a o terminologii oboru
 • Možnosti moderní léčby nádorových onemocnění
 • Specifické poznatky o nádorových onemocněních a o vedlejších účincích onkologické léčby, které jsou podstatné pro fyzioterapeuty
 • Jak může onkologická rehabilitace být prospěšná pro onkologické pacienty
 • Doporučené postupy pro léčebnou onkologickou rehabilitaci

Harmonogram:

SOBOTA

|08:30 – 09:00 Přihlašování účastníků do platformy Zoom Cloud Meeting
|09:00 – 12:30 Výuka
|12:30 – 13:15 Pauza na oběd
|13:15 – 17:00 Výuka

Obsahová náplň:

 • Zahájení kurzu. Představení lektorek.
 • Úvod do onkologické rehabilitace: vzrůstající potřeba a statistiky.
 • Úvod do problematiky onkologických onemocnění – příčiny, terminologie, klasifikace, stádia nádoru a pokročilosti onemocnění.
 • Terapie nádorových onemocnění (operační, systémové, radioterapie).
 • Postup onkologické rehabilitace, krok za krokem – screening, před-rehabilitační fáze, rehabilitace během probíhající onkologické léčby, po léčbě, rehabilitace v chronické fázi a paliativní rehabilitace. Dle časových možností diskuse.

NEDĚLE

|08:30 – 09:00 Přihlašování účastníků do platformy Zoom Cloud Meeting
|09:00 – 12:30 Výuka
|12:30 – 13:15 Pauza na oběd
|13:15 – 17:00 Výuka.
|17:00 Ukončení kurzu

Obsahová náplň:

 • Onkologická rehabilitace – od teorie k praxi. Jak převedeme nabyté teoretické poznatky do praxe.
 • Vedlejší účinky onkologické léčky relevantní pro fyzioterapeuty.
 • Doporučené postupy pro předpisy cvičení v onkologické rehabilitaci.
 • Dle časových možností diskuse.

Diplomy účastníci obdrží emailem do 14 dnů po skončení kurzu.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky

Akreditace:

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 14 (Unify – pouze pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 14,5 (á 60 minut)

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex