Načítám Akce

O vnitřních prostorách, dýchání a prožívání pohybu

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz O vnitřních prostorách, dýchání a prožívání pohybu je třetím ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru. Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace a Pohyb a stabilita. Pro porozumění obsahu třetího kurzu je třeba mít absolvovaný první a druhý kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce.
V roce 2015 se Bc. Lewitová rozhodla původní kurz o dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v úzké spolupráci s Jitkou Vanclovou pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Marta Lebedová.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky. Podmínkou je absolvování kurzu FF1 a FF2.

Akreditace:

Garant: Mgr. et. Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 15 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 28 (à 60 minut)

Orientační časový harmonogram:

(je upravován dle průběhu kurzu)

Každý blok má téma: obsahuje výklad, terapeutickou praxi a aktivní pohyb. S pohybem pracujeme z různých hledisek (hledání). Každý blok je ukončen krátkou meditací.

ČTVRTEK:

13.00 – 14.00 |Prezence účastníků, organizační záležitosti
14.00 – 18.00 |Zahájení kurzu, Přednáška: Celistvost člověka, funkční souvislosti. Téma: DK a pánev, pohybové vztahy oblasti DK
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Vnímání těla, pohyb ve vlastním a všeobecném prostoru. Tempo.

PÁTEK:

07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Cesta do vnitřních prostor: pozornost, těžiště, opora. Téma: Břicho, bedra, bránice. Pohyb trupu vycházející zevnitř.
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech jako pohyb, dech tvarující tělo. Regulace napětí dechem, proměnlivost dechu. Téma: Bránice a hrudník, propojení trupu.
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Výrazovost (expresivita) pohybu. Neverbální vyjádření emocí.

SOBOTA:

07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Pohyb, jeho různé kvality, hledání konkrétních optimálních kvalit. Téma: Hrudník, HK, ruka.
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech a práce, dech a pohyb. Pracovní polohy, nosná funkce dechu. Téma: Pohyb: nonverbální komunikace: zvuk, hlas, zpěv.
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Autentický pohyb, nezvyklý pohyb, tvůrčí možnosti pohybu. Plynutí pohybu, statické tvary a přechody mezi tvary. Příprava tance v nezvyklém prostoru.

NEDĚLE:

08.00 – 09.00 |Společná snídaně
09.00 – 13.00 |Přednáška: Propojení: být v sobě i ve světě doma.
Téma: Opora, otevření, hlas, pohyb (tanec) v prostoru. Shrnutí kurzu.
13.00 – 13.30 |Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Praktické info:

UBYTOVÁNÍ:

Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 250,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky jsou do vyčerpání kapacity k dispozici), případně v některém z okolních penzionů či hotelů. (https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/). Vzhledem k sebezkušenostnímu a zážitkovému charakteru kurzu doporučujeme preferovaný způsob ubytování dobře zvážit.

STRAVOVÁNÍ:

Součástí ceny kurzu je 8 společných bezmasých jídel.

S SEBOU:

Pohodlné oblečení, poznámkový blok, oblečení na pohybovou část – bude upřesněno před konáním kurzu.

 

Kde absolvovat kurzy:

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená. Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova. Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex