Načítám Akce

O vnitřních prostorách, dýchání a prožívání pohybu

Kurz O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu (FF3) je třetím, pokročilým kurzem.
Ústřední témata jsou obsažena v názvu, propojuje je motiv interocepce. Účastníci navážou na osvojené dovednosti z předešlých kurzů, zejména schopnost funkčního uvažování, hledání optimálních vstupů, terapie a kritického zhodnocení zpětné vazby z těla pacienta. V tomto duchu budeme vyšetřovat a ovlivňovat vnitřní prostory a dech člověka.
V roce 2015 se Clara Lewitová rozhodla původní kurz O dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v současné době v úzké spolupráci s Jitkou Vanclovou a Richardem Vaľou pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Marta Lebedová. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu Fyzioterapie funkce www.fyzioterapiefunkce.cz.

O Fyzioterapii funkce:

„Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se novým možnostem regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.“ Clara Lewitová

ČTVRTEK:

13.00 – 14.00 |Prezence účastníků, organizační záležitosti
14.00 – 18.00 |Zahájení kurzu, Přednáška: Celistvost člověka, funkční souvislosti
Téma: DK a pánev, pohybové vztahy oblasti DK
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Pohyb ve vlastním a všeobecném prostoru.
Různost v rychlosti vnímání celistvosti těla v klidu i v pohybu.

PÁTEK:

07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Cesta do vnitřních prostor: pozornost, těžiště, opora
Téma: Břicho, bedra, bránice; Pohyb trupu vycházející zevnitř
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech jako pohyb, dech tvarující tělo. Regulace napětí dechem, proměnlivost dechu. Téma: Bránice a hrudník, propojení trupu
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Výrazovost (expresivita) v pohybu, komunikační možnosti pohybu. Jak se emoce projevují v těle v klidu i v pohybu.

SOBOTA:

07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Pohyb, jeho různé kvality, hledání konkrétních optimálních kvalit. Téma: Hrudník, HK, ruka
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech a práce, dech a pohyb. Pracovní polohy, nosná funkce dechu. Téma: Pohyb: nonverbální komunikace: zvuk, hlas, zpěv
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Autentický pohyb, nezvyklý pohyb, tvůrčí možnosti pohybu. Plynutí pohybu, statické tvary a přechody mezi tvary. Příprava tance v nezvyklém prostoru.

NEDĚLE:

07:30 – 08:00 |Společná snídaně
08.00 – 12:30 |Přednáška: Propojení: být v sobě i ve světě doma.
Téma: Opora, otevření, hlas, pohyb (tanec) v prostoru.
Shrnutí kurzu
12:30 – 13.30 |Ukončení kurzu, organizační záležitosti

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex