Načítám Akce

MYOFASCIÁLNÍ INTERGACE 1- Úvod do umění a vědy Rolfingu®

Smyslem Rolfingu®, neboli strukturální či myofasciální integrace je změnit a uvést celé tělo do rovnováhy s gravitací. Jedna z hlavních myšlenek Rolfingu® říká, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů, ligament a šlach (tedy celou kontinuální sítí myofasciálního systému), které jsou k němu připojené a v nichž je celá kostra uložena. Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy – to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem. Terapeuti – RolfeřiTM – jsou školeni tyto vztahy vidět a měnit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta. Praktická a zkušenostní část kurzu je zaměřena na práci s myofasciemi a na využití pohybu v terapii.
Lektor se v rámci kurzu bude věnovat intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Na základě svých terapeutických a lektorských zkušeností připravil nové uchopení tématu. Naučíte se, jak tělo manuálně uvolnit od hluboko usazeného napětí, aby mohlo lépe fungovat. Dozvíte se o čtyřech různých metodách práce uvolnění endothorakální fascie a fascií v oblasti břicha (od aponeurózy k visceru).
V  praxi se budete též zabývat uvědomováním si sebe skrze pohyb, vyvažováním, cítěním, prostorovým vědomím, uvědoměním si napětí a uvolnění.

Počátky Rolfingu:

Zakladatelkou Rolfingu® byla PhDr. Ida Rolfová (1896-1979). Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici – začala masírovat a manipulovat s jeho tělem takovým způsobem, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

Cena:

7 200 Kč

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, maséry, trenéry i laické zájemce pracující s tělem

Akreditace:

Akreditace: 12 kreditů (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 24 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Praktické informace:

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex