Načítám Akce

MYOFASCIÁLNÍ INTEGRACE 1- Úvod do umění a vědy Rolfingu® ONLINE

Kurz jsem se rozhodli již dále neodkládat a domluvili jsme se s lektorem na tom, že kurz uskutečníme online.
Smyslem Rolfingu®, neboli strukturální či myofasciální integrace je změnit a uvést celé tělo do rovnováhy s gravitací. Jedna z hlavních myšlenek Rolfingu® říká, že poloha kosterního systému je dána délkou a napětím svalů, ligament a šlach (tedy celou kontinuální sítí myofasciálního systému), které jsou k němu připojené a v nichž je celá kostra uložena. Tvar nožní klenby, postavení končetin, poloha pánve, zakřivení páteře, postavení hlavy – to vše je dáno napětím svalového a vazivového systému, který se upíná ke kostem. Terapeuti – RolfeřiTM – jsou školeni tyto vztahy vidět a měnit je. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na fasciální systém pacienta. Praktická a zkušenostní část kurzu je zaměřena na práci s myofasciemi a na využití pohybu v terapii.
Lektor se v rámci kurzu bude věnovat intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Na základě svých terapeutických a lektorských zkušeností připravil nové uchopení tématu. Naučíte se, jak tělo manuálně uvolnit od hluboko usazeného napětí, aby mohlo lépe fungovat. Dozvíte se o čtyřech různých metodách práce uvolnění endothorakální fascie a fascií v oblasti břicha (od aponeurózy k visceru). V  praxi se budete též zabývat uvědomováním si sebe skrze pohyb, vyvažováním, cítěním, prostorovým vědomím, uvědoměním si napětí a uvolnění.

Počátky Rolfingu:

Zakladatelkou Rolfingu® byla PhDr. Ida Rolfová (1896-1979). Ida vystudovala biochemii v Kolumbii a pracovala jako vědecká pracovnice v New Yorku. Jejím objektem bádání byla flexibilita bílkovin ve vazivové tkáni. Za objevením její metody však nestojí jen její vědecké bádání, ale také onemocnění jejího syna, se kterým si lékaři nevěděli rady. Ida si všimla, že nadměrný tlak, kterému byly vystaveny jeho vnitřní orgány, byl způsoben vadným držením těla. Následovala svou intuici – začala masírovat a manipulovat s jeho tělem takovým způsobem, dokud tlak na orgány nebyl uvolněn a problémy nezmizely.

Jak bude kurz probíhat online?

Výuka bude probíhat blokově v pátek 14:00 – 17:30, v sobotu 9:00 – 12:30 a 14:00 – 17:30 a v neděli 9:30 – 13:00.

K výuce budete potřebovat lehátko, živý model a PC s kamerou. V jednotlivých blocích bude vždy teorie s ukázkou praxe a lektor tak bude mít díky Vašim kamerám možnost kontroly a poskytnutí zpětné vazby. Z tohoto důvodu je také kapacita kurzu omezena na 24, aby měl lektor možnost poskytovat všem účastníkům zpětnou vazbu. Překlad do češtiny je samozřejmě zajištěn.

Cena:

5 500 Kč

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, maséry, trenéry i laické zájemce pracující s tělem

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex