Načítám Akce

Myofasciální integrace 2

V květnu 2018 u nás opět přivítáme jihoafrického lektora Mariuse Strydoma.
Kurz Myofasciální integrace 2 bude koncipován jako rozšiřující kurz. Tématem pro rok 2018 bude Dynamická páteř. V tomto kurzu budeme zkoumat a analyzovat anatomii, kloubní spojení, optimální pohyb a biomechanické vlastnosti páteře a hrudního koše, našeho dynamického axiálního komplexu, z pohledu myofasciální a strukturální integrace.
Léčba bude zahrnovat techniky v leže na zádech, na břiše a na boku, ale také aktivní spolupráci klienta během manipulace v sedu a během stoje a chůze. Využijeme různé metody vyšetření a léčby: statické, dynamické, pasivní pohyb a aktivní pohyb. Pro získání vhledu a lepšího pochopení lidské páteře se také podíváme na vývoj páteře u různých živočišných druhů a jejich vzájemné porovnání.

Harmonogram:

Pátek, 18. 5. 2018

|09:00 – 11:00  Úvod: Optimální pohyb páteře a hrudního koše

 • Přehled anatomie.
 • Funkce páteře: podpora x pohyb.
 • Pružná spojení na páteři: lumbosakrální, lumbodorsální, středně dorsální, cerviko – thorakální, atlantookcipitální.

|11:00 – 13:00  Praktická část 1: Zhodnocení a léčba v sedu. Zhodnocení, demonstrace, praktická ukázka.

 • Aktivní flexe, extenze a úklony páteře při sedu.
 • Aktivace řetězce “chodidlo – dolní končetina – pánev” v podpoře páteře.
 • Terapie omezení rozsahu pohybu bilaterálních facetových kloubů.
 • Rozlišení jednotlivých pohybů obratlů.

|13:00 – 14:00  Oběd

|14:00 – 16:00 Praktická část 2: Prostředí měkkých tkání páteře. Pasivní a aktivní pohyb: zakřivení páteře. Anantomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka.

 • Erector spinae.
 • Specifické směry mobilizace k ovlivnění skoliotických vzorů.
 • Vliv intermuskulárních sept na erector spinae.
 • Pasivní pohyb páteře: zakřivení.
 • Aktivní pohybová účast při pohybu páteře.

|16:00 – 17:45 Praktická část 3: krční páteř

Anatomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka.

 • Translační test pro zjištění omezení pohybu u facetových kloubů.
 • Terapie kloubních pouzder.
 • Terapie měkkých tkání v okolí krčních obratlů, posteriorní (zadní), laterální (boční) a anteriorní (přední) měkké tkáně.
 • Spojení na okciputu ovlivňující atlantookcipitální skloubení.
 • Přímé, nepřímé a různé pasivní a aktivní techniky při léčbě (opracování) jednotlivých obratlů.
 • Subokcipitální svaly.

|17:45 – 18:00  Dotazy a shrnutí, závěr

 

Sobota, 19. 5. 2018

| 09:00 – 10:00  Pohybová část

|10:00 – 11:00  Anatomie hrudního koše

|11:00 – 13:00 Praktická část 4: Hrudní koš

Anatomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka.

 • Posouzení omezení a rotací hrudního koše.
 • Obecné a Specifické testy pro facetové klouby a žebra pro zjištění jejich omezení rozsahu pohybu.
 • Terapie – mobilizace a derotace žeber.

|13:00 – 14:00 Oběd

|14:00 – 16:00 Praktická část 5: Kost křížová a sakroiliakální klouby

Anatomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka.

 • Zhodnocení pozice kosti křížové.
 • Zhodnocení pohybu kosti křížové.
 • Nutace, Protinutace.
 • Terapie.

|16:00 – 17:45 Praktická část 6: Krční páteř – pokračování

|17:45 – 18:00 Shrnutí a dotazy, závěr

 

Neděle, 20. 5. 2018

|09:00 – 10:00 Pohybová část

|10:00 – 11:00  Pružná spojení na páteři.

 • Anatomie, funkce, posturální a pohybové úvahy při práci se “spoji” na páteři.
 • Terapie jednostranných pohybových omezení.

|11:00 – 13:00 Praktická část 7: Pružná spojení na páteři

 • Anatomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka.
 • Lumbosakrální, lumbodorsální, středně dorsální, cerviko – thorakální, atlantookcipitální.

|13:00 – 14:00 Oběd

|14:00 – 16:00 Praktická část 8: Dynamická, aktivní pohybová integrace páteře s pletencem ramenním a horními končetinami a s pletencem pánevním a dolními končetinami. Anatomie, zhodnocení, demonstrace a praktická ukázka práce v sedě, stoj, chůze.

|16:00 – 17:30 Praktická část 9: Prohlubující práce

|17:30 – 18:00  Dotazy a shrnutí, Informace o výcviku Rolfingu® Strukturální Integrace, závěr.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex