Načítám Akce

Kyčelní kloub v kontextu HSS 1+2

Kyčelní kloub má svoji polohou a funkcí velmi blízký vztah k stabilizačnímu systému trupu. Kromě své role v lokomoci má toto skloubení význam i z hlediska postury a preaktivace hlubokého trupového svalstva. Tento vztah má ambivalentní charakter, kdy kvalita posturálních mechanismů zároveň ovlivňuje i funkci kyčelního kloubu – z tohoto důvodu je třeba chápat HSS a funkčnost spojení pánve a stehenní kosti jako úzce spolupracující systém. Při dysfunkci této komunikace pak můžeme očekávat velkou škálu obtíží, jako je například femoroacetabulární impingement či syndrom m. Iliopsoas. Funkční obtíže této oblasti jsou pak častým důvodem návštěvy pacientů či sportovců v ordinacích fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů.
Seminář je cílen na diagnostiku a popis etiopatogeneze vybraných poruch kyčelního kloubu a jejich následné řešení. Zároveň bude vysvětlen vztah kyčelního kloubu a stabilizačního systému trupu a možnosti jejich koaktivace. V praktické části bude představen výběr cviků a poloh z pohledu fyzioterapeuta a pohybového specialisty – jedná se o cviky relaxační, mobilizační a aktivační. V dalším praktickém bloku bude znázorněna spolupráce kyčelního kloubu a HSS a předvedeny možnosti nácviku tohoto vztahu.
Kurz je koncipován pro pohybové odborníky – fyzioterapeuty, lékaře, sportovní trenéry, kteří chtějí rozšířit své znalosti o specifických diagnozách a patologiích kyčelního kloubu, případně pochopit a získat možné varianty poloh pro propojení kyčelního kloubu a trupové stabilizace.

Úvodní kurz série Functional Movement Principles pro všechny navazující kurzy lektorů Mgr. Petra Šádka a Mgr. Jakuba Hybše. Účastníci se v něm seznámí s metodou FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast na navazujících kurzech. Lektoři nabízejí již 21 tematicky zaměřených navazujících kurzů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex