Načítám Akce

Funkční trénink (online kurz)

Funkční trénink je specializovaný odborný online kurz určený pro trenéry, lékaře a fyzioterapeuty, kteří se ve své praxi věnují sportovcům, i pro další zájemce. Kurz poskytuje vhled a pochopení problematiky programování krátkodobého a dlouhodobého tréninkového plánu pro všechny typy jedinců, od vrcholových sportovců po pacienty v pooperačních stavech.
Pod pojmem funkční trénink si lze představit v dnešní době cokoliv od skákání na gymballu přes podpor na předloktích (oblíbený „plank“) až po farmářskou chůzi s kettlebelly. Správný funkční trénink je ale ve skutečnosti mnohem složitější a cílenější proces, který vyžaduje perfektní znalosti nejen cviků, ale i daného klienta, jeho cílů a možností. Funkčností se pak myslí aplikace specifických poloh, pomůcek a dalších prostředků tak, aby v rámci tréninkového procesu došlo k co nejlépe cílenému rozvoji a zlepšení. Tento trénink může sloužit nejen k dosažení lepších sportovních výkonů, ale i úlevě a předcházení bolesti či kompenzaci běžné denní zátěže.
Kromě teorie programingu a periodizace tréninkových jednotek, která vychází z přesně cílené diagnostiky jedince, bude ukázána škála cviků a popsáno jejich použití v rámci tréninkových jednotek. Kurz slouží také jako zásobník cviků pro ambulantní praxi. Důraz je kladen na pochopení role jednotlivých cvičení a pomůcek pro daný cíl.
Doporučujeme účastníkům kurzu si cvičení zkoušet paralelně ve vlastním prostředí.

Počet výukových hodin:

3 (a 60 minut)

Harmonogram:

|15:30 – 16:00 Registrace účastníků do platformy Zoom Cloud Meeting
|16:00 – 17:25 Individuální faktory pro skladbu tréninkového programu
|17:25 – 17:35 Pauza
|17:35 – 19:00 Využití funkčního tréninku v praxi
|19:00 Diskuse, ukončení kurzu dle počtu dotazů

Diplomy účastníci obdrží emailem do 14 dnů po skončení kurzu.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex