Načítám Akce

Funkční tape v běžné praxi

Čtvrtý z hlavních kurzů Fyzioterapie funkce se věnuje využití funkčního tapu v běžné praxi fyzioterapeuta.
Tento kurz navazuje na kurzy Forma – funkce – facilitace a Pohyb a stabilita, kde se studenti seznámili se základními principy a uvažováním Fyzioterapie funkce. Naučili se funkčnímu vyšetření, zvažování souvislostí, hledání optimálního zatížení a terapie pro pacienta. Fyzioterapeut má velmi cenný nástroj pro svou práci: své ruce. Ty ale nemůže poslat s pacientem domů a proto si vypomáhá tapem. Změny, které v terapii navodí a zprostředkovává jimi pacientovi nový prožitek, potřebuje udržet déle, než jen po dobu trvání terapie. Tím má pacient možnost vyzkoušení si „nového“ i ve svém běžném životě. Tape takové prodloužení umožňuje.
Kurz nabízí hledání této vhodné aktivní opory pro konkrétního pacienta a jeho situaci, ve které se právě nachází. Na rozdíl od vyučovaných univerzálních postupů pro jednotlivé diagnózy nabízí kreativní terapeutické tapování na základě funkční rozvahy a konkrétní potřeby pacienta.

Obsah kurzu

Teorie:

  • Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci?
  • Taktilní vnímání a jeho význam pro pohybovou funkci.
  • Svalové napětí a možnosti jeho ovlivnění.
  • Cíle tapování.
  • Princip pasivní opory a odlehčení, koordinace, restituce funkce. Pasivní odlehčení a aktivní terapie. Pasivní odlehčení a vnímání (extero-, propriocepce).
  • Na které struktury tapem působíme a jak; meze využití tapu – jiné možnosti opory a odlehčení.
  • Možná rizika.
  • Výběr materiálu.

Praxe:

  • Vyšetřování pohledem: celek jakož i detail, jejich popis, hledání souvislostí mezi nimi.
  • Praktické použití tapu: funkční tape na končetinách i trupu. Jak hledat směry odlehčení, jak přizpůsobit tape funkci, jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie.

 Určeno pro:

Fyzioterapeuty, lékaře, maséry Podmínkou je absolvování kurzů 1 a 2 (Forma, funkce, facilitace a Pohyb a stabilita).

Akreditace:

Počet hodin: 19,5 (á 60 min)
Akreditace: 15 kreditů (UNIFY pro fyzioterapeuty)
Odborný garant: Bc. Clara Lewitová, Mgr. Jana Týkalová

Harmonogram:

PÁTEK
13:30 – 14:00 Prezence účastníků, organizační záležitosti
14:00 – 18:00 Úvod: zahájení kurzu.Teorie: Princip pasivní opory a odlehčení. Praxe: Funkční tape na končetinách i trupu.
18:00 – 19:00 Společná večeře
19:00 – 20:30 Teorie: Odlehčení, koordinace, restituce funkce.

SOBOTA
8:00 – 8:30 Společná snídaně
8:30 – 12:30 Teorie: Pasivní odlehčení a aktivní terapie. Praxe: Praxe: Jak hledat směry odlehčení.
12:30 – 14:00 Společný oběd
14:00 – 18:00 Teorie: Pasivní odlehčení a vnímání (extero-, propriocepce), učení. Praxe: Jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie.
18:00 – 19:30 Společná večeře
19:30 – 21:00 Praxe: Jak přizpůsobit tape funkci.

NEDĚLE
8:00 – 8:30 Společná snídaně
8:30 –12:30 Praxe: Jak porozumět možným negativním reakcím člověka (zhoršení symptomů). Teorie: Meze možností tapu – jiné možnosti opory a odlehčení.
12:30 –13:00 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti.

Praktické informace:

S sebou: Pohodlné oblečení, poznámkový blok, desky na diplom.

Stravování: Součástí ceny kurzu je 6 společných bezmasých jídel. K vytvoření příjemné společné atmosféry kurzu lektoři doporučují se společných jídel účastnit.

Ubytování: Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 250,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky v omezeném množství k dispozici). Případně můžete zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex