Načítám Akce

Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické    skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.

Kurz vede specialistka na terapii skolióz, PhDr. Iveta Pallová, PhD.

Kurz je akreditován pro fyzioterapeuty (UNIFY) i lékaře (ČLK).

Cena:

3 900 Kč (lékaři)
3 500 Kč (ostatní)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

PÁTEK
13:00 – 13:30 | Prezence účastníků, organizačně technické informace
13:30 – 15:00 | Úvod, mýty a otázky ve spojitosti se skoliózou
15:00 – 16:00 |Co je skolióza? Funkční a tvarové změny nejen páteře, tělové schéma, etiologie idiopatické skoliózy, výskyt v populaci, skolióza u dětí a dospělých, historie skoliózy, rodinné a sociální vztahy
16:00 – 16:30 | Kinematika páteře („coupling“ tzv. sdružené pohyby obratlů)| Vývoj páteře, spojitost s vadami nohou
16:30 – 17:30 |Diagnostika klinická Adamsův test, skoliometr, trakční testy, flexibilita páteře, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, chůze, typická svalová dysbalance 17:30 – 18:00 | Diskuse k tématu

SOBOTA
9:00 – 9:30 | Diagnostika – topografické metody (moiré, stereometrie, rastrovací stereografie), RTG (Cobb, Nash a Moe, Perdriolle), CT (Aaro a Dahlborn), MRI, střed rotace obratle, různá interpretace diagnostických metod
9:30 – 11:30 | Metoda dle Lehnertové-Schrothové
11:30 – 12:00| Dýchání a změny u skoliotiků, závislost mezi rotací obratle, deformací žeber a trupu
12:00 – 13:00 | Ukázka metodik využívající theraband (př. Roodová, Brügger..)
13:00 – 14:00 | Oběd
14:00 – 15:00 | Využití přístupu Travellová – Simons, ošetření měkkých tkání
15:00 – 16:30| Princip dle Gochta a Gessnerové
16:30 – 17:00 | Svalové řetězce a vztahy
|lopatka – HKK – páteř, přístup dle MUDr. Pedana
|pánev – DKK – páteř, bipedální chůze
17:00 – 17:30 | Rehabilitační programy pro skoliotiky, kazuistiky

NEDĚLE
9:00 – 11:00 | Klappovo lezení
11:00 – 12:00 | Diagnostika a terapie podle Karského, návykový stoj
12:00 – 13:00 | Oběd
13:00 – 14:30 | Metoda dle Niederhöfferové, Beckerové
14:30 – 15:00 | Korzetoterapie, elektrostimulace, operace
15:00 – 16:00 | Diskuse k tématu, shrnutí a závěr

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty a další zdravotníky, kteří pracují s klienty se skoliózou

Akreditace:

18 kreditů lékaři (ČLK)
15 kreditů fyzioterapeuti (UNIFY)

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Odborný garant MUDr. Barbora Danielová ( vedoucí lékař CKP Dobřichovice)

Počet hodin:

18 á 60 min

S sebou:

pohodlné oblečení na cvičení, psací potřeby

Oběd a občerstvení:

Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení.
Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

Nocleh:

Možnost přespání ve vlastním spacáku na karimatce za 200 Kč na noc.

POZNÁMKA:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce.

V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex