Načítám Akce

Aplikace Fyzioterapie funkce v těhotenství a po porodu

Smyslem kurzu je ukázka aplikace přístupu Fyzioterapie funkce (FF) ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu. Náplní kurzu budou témata funkčních vztahů, vnitřních prostorů trupu a pánve. Bude představeno, kde a jak nabídnout tělu matky optimální prostor, stabilitu a pohyb, aby se v těhotenství dobře nesla prostorem, efektivně nosila své nenarozené dítě a dobře porodila. Na kurz budou pozvány těhotné ženy a ženy po porodu, na kterých bude prezentována autentická klinická práce včetně vyšetření, klinické úvahy, terapie a návrhu autoterapie. Kurz bude protkán praktickými sebezkušenostními ukázkami.
Na kurz je možné si přivést svou těhotnou pacientku a i pacientku do 3 měsíců po porodu, kterou lektoři společně s účastníky vyšetří a provedou terapii. V případě zájmu přivést si svou pacientku je nutné o tomto informovat předem emailem na adresu seminare@ckp-dobrichovice.cz.
Fyzioterapie funkce®️ je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.

Určeno pro

Fyzioterapeuty s absolvovaným kurzem Forma, funkce, facilitace a Pohyb a stabilita. Lékaře, porodní asistentky a další odborníky, kteří spolupracují s fyzioterapeutem pracujícím dle přístupu FF.

Akreditace:

počet kreditů: 15 (UNIFY, fyzioterapeuti)
počet hodin: 18

Ubytování:

Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 250,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky jsou k dispozici).

Stravování:

Součástí ceny kurzu je 5 společných jídel. Lektorky doporučují.

S sebou:

Pohodlné oblečení, poznámkový blok.

HARMONOGRAM: je upravován dle průběhu kurzu

PÁTEK

13.00 – 14.00     Organizační záležitosti, prezence

14.00 – 18.00     Téma: Těhotenství jako proces, specifika, napětí MT

Praxe: Vyšetření stoje dle 7 kvalit, chůze a autentického pohybu. Klinická úvaha.

18.00 – 19.00     Společná večeře

19.00 – 20:30     Téma: Vnitřní prostory a jejich hranice

Praxe: Vyšetření vnitřních prostorů a hranic, neztratit celistvost

 

SOBOTA:

7.30 – 8.00         Společná snídaně

8.00 –12.00        Téma: Nesení matky a dítěte, opory. Pohyb a stabilita těhotné ženy.

Praxe: Vyšetření ukazatelů schopnosti se nést

Téma: Pánev a pánevní dno.

Praxe: Vyšetření pánve, mobilita

12.00 – 14.00     Společný oběd a polední přestávka

14.00 – 18.00     Téma: Mechanismus porodu z pohledu fyzioterapeuta

Klinická práce: Vyšetření těhotných žen, klinická úvaha, terapie, návrh autoterapie

Diskuse

18.00 – 19.00     Společná večeře

 

NEDĚLE:

8.00 – 8.30         Společná snídaně

8.30 –12.30        Pohybová životospráva a příprava na porod. Úvazky. Oblečení.

Klinická práce: Vyšetření žen po porodu, klinická úvaha, terapie, návrh autoterapie

Diskuse

12.30 –13.00       Ukončení kurzu, organizační záležitosti

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex