Pilates

Metoda Pilates je specificky sestavený cvičební program, který se zaměřuje na optimální držení těla, vyrovnání svalových dysbalancí a kvalitní dechový stereotyp. Je určena pro všechny, kteří se chtějí věnovat svému tělu více do hloubky. Dodržováním základních principů (uvědomělé dýchání, aktivace hlubších svalů páteře a pánve, koncentrace mysli během cvičení atd.), se postupně propracováváte k posílení středu těla. Tím vytváříte tzv. centrum síly, které vám umožní provádět kontrolované pohyby, které působí ladně a  plynule.

Lekce probíhají v pomalém tempu, díky kterému máte příležitost zaměřit pozornost plně na prováděné pohyby a svůj dech. Během šesti lekcí se naučíte aplikovat základní principy této metody, zaměříte se na dechovou techniku a preciznost pohybu, zlepšíte držení těla a získáte hlubší porozumění o tom, jak vaše vlastní tělo funguje.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex