MUDr. Petra Krupová

ORL lékařka

Studium Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni ukončila v roce 2010. Již během studia medicíny se účastnila studentské vědecko-odborné činnosti  na  Ústavu mikrobiologie LF UK Plzeň s prezentací výsledku na Studentské vědecké konferenci.

Ihned po ukončení studia nastoupila na ORL oddělení Thomayerovy nemocnice jako sekundární lékař, kde se účastnila práce na lůžkovém oddělení, v ambulantní části a prováděla operační ORL výkony u dětí i dospělých, včetně malých chirurgických zákroků v lokální anastezii.

Je absolventkou mnoha kurzu a školících akcí jako otologický a otoneurologický kurz, kurz endoskopické endonazální chirurgie, Česko – americké ORL dny, mezioborová konference nádoru hlavy a krku atd.

Znalost angličtiny si zlepšila pobytem ve státe New York při programu Work and travel, absolvovala First Cambridge Certificate in English roku 1998 a domluví se i německy.