Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Fyzioterapeutka

Mgr. Petra Garbová, Ph.D. je fyzioterapeutka s praxí z lůžkové i ambulantní rehabilitace. Pracovala také v zahraničí (Sultanát Ómán) jako vedoucí fyzioterapeutka na soukromé klinice. Ve své práci využívá rehabilitační postupy jako jsou mobilizace dle prof. Lewita, senzomotoriku, aktivaci hlubokého stabilizačního systému dle vývojové kineziologie a McKenzie přístup. Během práce s klienty se ráda zaměřuje na vnímání těla a emocí prostřednictvím relaxací, imaginací, jógy, arteterapie. Prošla artefileticko-arteterapeutickým výcvikem a řadu let se v arteterapii vzdělává.Tématu tělesného sebepojetí, vnímání těla se věnovala i ve své doktorské práci.

V CKP Dobřichovice působí také jako vedoucí skupinových programů.