Mgr. Matyáš Fialka

Psycholog

V CKP Dobřichovice poskytuje individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.

Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělání v psychodynamické, hlubině orientované psychoterapii typu SUR včetně výcviku v autogenním tréninku. Je frekventantem v pokročilé fázi výcviku v Rodinné terapii psychosomatických poruch. Na univerzitě Palackého v Olomouci absolvoval magisterské studium psychoterapie. Studoval také na Akademii výtvarných umění v Praze a Divadelní fakultě AMU v Praze, díky těmto zkušenostem používá v rámci psychodynamické psychoterapie prvky arteterapie a dramaterapie.

Je členem České asociace pro psychoterapii a Institutu pro vzdělání v psychoterapii SUR, v rámci kterého se podílí na vzdělávání frekventantů psychoterapeutických výcviků.