Lektoři konference 2022

Lektor

|PhDr. MARIE PEČENÁ

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka. Pracuje jako individuální a skupinová terapeutka pro dospělé. Specializuje se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko-porodnickou a sexuální tématiku. Emoční zranitelnost v této oblasti ji zavedla do hlubinných partnerských a rodinných problémů, kde uplatňuje kombinaci všech osvojených dovedností. Je také lektorka a supervizorka různých výcvikových institutů: SUR, Hypnóza a relaxační techniky, Gestalt rozvojové skupiny. Dlouhá léta je lektorkou ve vzdělávání organizací a firem. Je i v pozici koučky a lektorky v Cílevědomém koučinku – 2 letý výcvik, kde je zodpovědná za modalitu Gestalt. Celou svou psychoterapeutickou praxi dělá osvětovou a supervizní činnost.
Motto: K úspěchu nevede žádný výtah, musí se jít pěkně po schodech. Každý z nás touží po respektu, zasloužíme si ho ve chvíli, kdy ho umíme nabídnout druhým.

|Bc. JITKA VANCLOVÁ

Jitka Vanclová je fyzioterapeutkou, svobodnou učitelkou přístupu Fyzioterapie funkce® a asistentkou na Klinických konzultací Fyzioterapie funkce. Vystudovala FTVS UK obor fyzioterapie. Ve své praxi pracuje funkčním přístupem, ctí celistvost, přemýšlí v souvislostech a věří ve smysluplnost mezioborové spolupráce. Její práce s pacienty se zaměřuje na rozvoj optimálního nastavení člověka ve svém vnitřním těle i vnějším prostředí. S Fyzioterapií funkce® se seznámila v roce 2005. Od té doby je tento přístup nedílnou součástí její práce s pacienty. Pět let asistovala Claře Lewitové během klinických konzultací a odborných kurzů. Dnes je samostatnou svobodnou učitelkou FF. Vyučuje kurzy ze série Fyzioterapie funkce, včetně aplikace tohoto přístupu ve fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu.

|prof. PhDr. LENKA ŠULOVÁ, CSc.

Působí na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve své práci se zaměřuje na psychický vývoj člověka ve společnosti a především na partnerské a rodinné vztahy. Je řešitelkou mezinárodních výzkumných úkolů zaměřených na raný vývoj dítěte, specifika mateřské a otcovské role, na význam rodinného prostředí ve vztahu k působení instituce na dítě. Zajímá se o řečový vývoj dítěte, specifika otcovské a mateřské mluvy, řečový vývoj dítěte v bilingvním prostředí.
Dlouhodobě pracovala jako psycholog zaměřený na problematiku dětí v pěstounské péči a vytvořila metodiku pro učitele, jak posilovat právní vědomí dítěte. Dosud má vlastní poradenskou praxi.
Je autorkou a spoluautorkou řady psychologických publikací. Je členkou mnoha odborných psychologických společností v ČR i zahraničí, účastní se pravidelně mezinárodních odborných setkání i výzkumných aktivit.

|Mgr. KLÁRA ČÍŽKOVÁ

Taneční terapeutka a psycholožka. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy. Je absolventkou hlubinně-dynamického výcviku Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu, a frekventantkou supervizního výcviku ČIS. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie, spolupracuje s pražskou HAMU. Je zakladatelkou a ředitelkou projektu Moving Self Institut, z.ú, kde vyučuje v dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie.

|MUDr. BARBORA DANIELOVÁ

Vedoucí lékařka CKP Dobřichovice. Má atestaci z rehabilitačního lékařství, neurologie a zvláštní odbornou způsobilost v oboru psychosomatika. Studium medicíny absolvovala na LF UK. Nejprve pracovala na neurologických odděleních v Ústí nad Labem a v Nemocnici Na Homolce v Praze. Ve své další praxi se již zaměřila rehabilitačním směrem a postupně pracovala v Domově sv. Karla Boromejského v Praze, na Rehabilitační klinice FN Motol, na Rehabilitační klinice Malvazinky a na Rehabilitačním oddělení Vršovická zdravotní. V CKP pracuje od roku 2015. Již od studií tíhla k celistvému vnímání pacienta ve smyslu propojenosti tělesných, psychických a sociálních vlivů na vznik a průběh onemocnění. Absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci. V léčbě pacientů se snaží používat komplexní přístup. Za základ považuje klasické medicínské zhodnocení problému s navržením léčby, režimová a ergonomická opatření. V případě potřeby a zájmu se spolu s pacientem věnuje psychosociálním okolnostem onemocnění se zvážením možností jejich ovlivnění. V CKP vyšetřuje dospělé pacienty a větší děti zejména s různými obtížemi pohybového systému, s bolestivými stavy, s neurologickými onemocněními. Účastní se Komplexních psychosomatických vyšetření v týmu.

|Mgr. DANUŠE JANDOURKOVÁ

Mgr. Danuše Jandourková pracuje jako vedoucí psycholožka CKP Dobřichovice a CKP Roseta. Organizuje komplexní psychosomatická vyšetření, nabízí individuální, párovou i rodinnou psychoterapii se zaměřením na psychosomatické pacienty. Dále se specializuje na gynekologickou a porodní problematiku, psychoterapii onkologických pacientek a pacientek s neplodností či po ztrátě dítěte.

|Mgr. RENATA LÉBLOVÁ

Od září 2010 vedoucí fyzioterapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice. Ve své praxi pracuje s dospělými pacienty a dětmi nad deset let. Nejraději postupuje dle přístupu Clary Lewitové a prof. Lewita. Na pacienta se dívá jako na celek. Je součástí psychosomatického týmu CKP Dobřichovice. Při práci využívá mobilizace, techniky měkkých tkání, čerpá z terapie podle Mojžíšové, McKenzieho, Brueggera a další. Provádí manuální lymfodrenáž a Reflexní zónovou terapii nohou dle Hane Marquardt. Pro pacienty z daleka i z blízka sestavuje týdenní rehabilitační programy na míru jejich obtížím. Koordinuje Komplexní psychosomatická vyšetření, Podpůrný onkologický program a vede výuku studentů. Je členkou společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

|Mgr. HANA ŠMEJKALOVÁ

Již 10 let působí jako fyzioterapeutka v Centru komplexní péče Dobřichovice. Profesně ji nejvíce ovlivnily tři ženy. První byla fyzioterapeutka, u které byla v 17 letech na jednorázovém vyšetření kvůli bolesti v oblasti kyčle. Tato jedna návštěva stačila, aby ji ohromila funkce a souvislosti pohybového systému – kouzlo: sáhnu na nějaké místo a tím ovlivním vzdálenější oblast. Díky této zkušenosti se vrhla na studium fyzioterapie a absolvovala magisterské studium. Ve čtvrtém ročníku v rámci výuky potkala Claru Lewitovou. Opět prozřela a nadchl ji její funkční přístup, svoboda v práci s pacientem a jemnost doteku. Při výběru poslední letní praxe neváhala dojíždět do Dobřichovic, kde v místním centru fyzioterapeuti využívali přístupu C. Lewitové zvaný Fyzioterapie funkce. A to byl již jen krůček k podání žádosti o zaměstnání tamtéž. Přijala ji Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, ředitelka CKP Dobřichovice, která je velmi inspirativní v propojování fyzioterapie, psychologie, psychosomatiky. Postupem let se stala její mentorkou v uvažování o psychosomatice. Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, UNIFY ČR a také členkou správní rady Nadačního fondu Karla Lewita.

|Mgr. et Mgr. JANA TÝKALOVÁ

Je fyzioterapeutka, psycholožka a lektorka. Od r. 2002 je ředitelkou zdravotnického zařízení CKP Dobřichovice a následně také CKP Roseta, která společně s MUDr. Jenšovskou založila. Zdravotnická zařízení propojují klinickou práci se vzděláváním a svým pacientům nabízejí komplexní péči v oborech rehabilitační lékařství, fyzioterapie, psychologie a psychosomatika. Je členkou výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita.

|ThLic. Mgr. PETR GLOGAR

Teolog a rodinný terapeut. Vystudoval KTF UK a teologickou specializaci získal na Gregoriánské a Lateránské universitě v Římě. V letech 2004-8 absolvoval výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v SKT Liberec. V roce 2020 ukončil výcvik ve vztahové psychoterapii rodičů a dětí IPDAR. Od roku 2009 vede soukromou psychoterapeutickou praxi. Ve své publikační, přednáškové činnosti a praxi se zabývá prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka. Od roku 2001 se každoročně aktivně podílí na vedení mužského Rituálu přechodu pro dospělé muže. Vede semináře pro mužské skupiny a manželské páry a duchovní cvičení.

|Mgr. Bc. MARTINA VIEWEGOVÁ

Psycholožka a psychoterapeutka působící v Praze na Psychoterapii Anděl. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a základy všeobecné humanitní vzdělanosti na FHS UK. Ve své praxi se zaměřuje na psychosomatické obtíže, změn nálad bez objektivních důvodů, pocitu prázdnoty a ztráty životního smyslu, na změny v oblasti životního stylu, pracovních problémů a partnerských vztahů. Absolvovala terapeutický výcvik v Tanečně pohybové terapii a Biosyntéze. Zabývá se problematikou rizik a bezpečnosti virtuálního světa.