Přednášející konference

Lektor

Přednášející budou postupně doplňováni.

Ivan Verný, M.D., Dipl. PW

Procesově orientovaný a systemický psychoterapeut a supervizor s privátní praxí v Curychu. Vyučuje Procesově orientovanou psychologii již od roku 1989 v Československu (ČR a SR), Řecku, Německu, Itálii a Izraeli.

Bc. Alexandra Klozová

Bc. Alexandra Klozová je fyzioterapeutka. Po ukončení studia na 3. LF UK absolvovala několik kurzů zaměřených na terapii pohybového systému: Měkké techniky a mobilizace, Spirální  dynamika, Vojtova metoda atd. Používá terapeutickou práci s dotekem v rámci body-psychoterapie (psychoterapie zaměřená na tělo) – např. Biodynamické masáže. Záměrem tohoto přístupu je pracovat nejen s duší klienta, ale i s tzv. „tkáňovou pamětí“ (tělo každého člověka je schopno ukládat fyzické i emoční prožitky formou informace uložené ve tkáni). Dále ve své práci používá Breussovu masáž, Reflexní terapii chodidel a techniku „Zprůchodnění drah“ (terapie tradiční čínské medicíny). Ve své práci se snaží o integraci těla a duše člověka a o pochopení lidské bytosti jako celku.

PhDr. Lubomír Kobrle

PhDr. Lubomír Kobrle absolvoval jednooborové studium psychologie na FF UK se specializací na klinickou psychologii. Po ukončení studia se podílel na výzkumech nechtěných dětí (ILF – doc. Matějček) a působil jako manželský poradce a skupinový terapeut. Od roku 1997 pracuje jako psycholog v krizovém centru RIAPS a na lince důvěry tamtéž. Jako psycholog působí také ve své soukromé praxi. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje na krize, traumata a krizovou intervenci. Je spoluautorem publikace Krizová intervence (Portál 2002) a několika účelových odborných článků (v Děti a my apod.) Absolvoval celou řadu psychoterapeutických výcviků, např. výcvik v systemické terapii, transakční analýze, ericsonovské hypnoterapii, integrativní práci s tělem a dechem, transpersonální a spirituální psychologii, Pesso-Boyden psychomotorické terapii.

PhDr. Yvonna Lucká

PhDr. Yvonna Lucká je atestovaná psycholožka a psychoterapeutka s třicetiletou praxí. Věnuje se zejména klientům s problematikou traumatu a posttraumatu a klientům s atypickou problematikou. Využívá především metodu PBSP a Biosyntézu. Je akreditovaným supervizorem ČIS. Je lektorem a odborným garantem výukových programů pro Remedium, Diakonii, Fokus a další nestátní organizace, pořádá samostatné workshopy Je zakládajícím členem Českého institutu Biosyntézy, jeho místopředsedou a trenérem International Institut for Biosynthesis v Heidnu. Je členem supervizního EAP.

Mgr Jiří Šmejkal

Má za sebou dlouholetou práci s různými skupinami lidí v sociální oblasti a v oblasti osobnostního a spirituálního rozvoje. V současné době je lektorem a supervizorem v Gestalt insitutu Praha a koučem, lektorem a mentorem v Akademii Libchavy. Ve svém volném čase vede skupinu osobnostního a spirituálního rozvoje.

PhDr. Anna Stodolová

Po gymnáziu vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Absolvovala výcvik v systemické terapii, v krizové intervenci a výcvik v psychoanalytické párové a rodinné terapii IPPART. Nyní je ve výcviku individuální psychoanalytické psychoterapie ČSPAP (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii). Od roku 1996 pracuje v krizovém centru SOS centrum Diakonie ČCE – SKP v Praze (nyní na pozici vedoucí) a má svoji psychoterapeutickou praxi.

Mgr. Jan Jandourek

Sociolog a publicista. Působil jako duchovní v Pardubicích a Praze. Pracoval v různých celostátních médiích, přednášel na FF UK a UPCE v Pardubicích. V současnosti pracuje jako komentátor internetového Fora 24. Je autorem několika popularizačních knih z oblasti sociologie, knižních rozhovorů a románů. Zabývá se problematikou spirituality v sekularizované společnosti a otázkou svobody v autoritářských společnostech.