Jana Laichterová, DiS.

Fyzioterapeutka

Jana Laichterová je fyzioterapeutka a učitelka v mateřské škole. Studium fyzioterapie ukončila na nástavbovém studiu v Praze v roce 1989. Po složení atestační zkoušky získala specializaci odborný fyzioterapeut v oboru Aplikovaná fyzioterapie. V terapii kombinuje prvky technik Ludmily Mojžíšové, mechanické diagnostiky a terapie R. McKenzieho, mobilizace a měkké techniky dle prof. Lewita. Při práci s dětmi využívá své pedagogické dovednosti. Zaměřuje se na zlepšení klientova vnímání vlastního těla a práci s ním. Terapii poskytuje také v anglickém jazyce.