MUDr. Jan Drahoňovský

Lektor

MUDr. Jan Drahoňovský je vedoucím lékařem Centra pro léčbu endometriózy Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze. Pod jeho vedením se stalo ÚPMD prvním certifikovaným univerzitním pracovištěm v České republice s evropskou akreditací Centrum excelence pro léčbu endometriózy. Přednáší na domácích i zahraničních kongresech a v roce 2019 byl spoluorganizátorem 5. Evropského kongresu pro léčbu endometriózy v Praze. Spolupodílí se na tvorbě mezinárodních doporučených postupů pro léčbu tohoto onemocnění. Vystudoval 1. lékařskou fakultu UK v Praze a účastnil se několika zahraničních stáží zaměřených na operační léčbu endometriózy. V současné době je předsedou výboru Sekce pro léčbu endometriózy České gynekologicko–porodnické společnosti.