Načítám Akce

Pohyb a stabilita

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
 Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce. Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, lékaře, maséry, atp. Podmínkou účasti je absolvování kurzu FFF. Lektoři požadují odstup od předešlého kurzu min 1 rok.

Výukových hodin:

21 (à 60 minut)

Kredity:

15 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty)

Garant:

Bc. Clara Lewitová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

HARMONOGRAM: je upravován dle průběhu kurzu

PÁTEK

8.00 – 9.00      |Prezence účastníků
9.00 –11.00     |Zahájení kurzu.
|Přednáška: Stabilita jako pohyb; úroveň koordinace; minimální síla.
|Téma: celek jako forma – jaký prostor zaujímá; výpověď tvaru, chůze
11.00 – 12.00  |Téma: nohy, DK
12.00 – 14.00  |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00  |Přednáška: Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace.
|Téma: pánev, bedra, břicho
|Přednáška: Vývoj a učení: každá poloha má pro sebe přiměřené napětí.
18.00 – 19.00  |Společná večeře
19.00 – 20:30  |Souvislost částí, využití opory v pozici a v pohybu

SOBOTA:

7.30 – 8.00      |Společná snídaně
8.00 –12.00     |Přednáška: Adekvátní a paradoxní stabilizace.
|Téma: hrudník, pletenec ramenní
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Opora o zem, vnější opora (tape, pás)
|Téma: ruce, HK
18.00 – 19.00 |Společná večeře

NEDĚLE:

8.00 – 8.30      |Společná snídaně
8.30 –12.30     |Přednáška: Význam os; stabilita končetin a stabilita trupu.
|Téma: Krk, čelist, hlava na krku
|Trupový válec, stabilní změny poloh
12.30 –13.00   |Ukončení kurzu, organizační záležitosti, předání diplomů

Praktické informace:

S SEBOU: Pohodlné oblečení, poznámkový blok, desky na diplom.

STRAVOVÁNÍ: Součástí ceny kurzu je 6 společných jídel. K vytvoření příjemné společné atmosféry kurzu lektoři doporučují se společných jídel.

UBYTOVÁNÍ: Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 200,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky v omezeném množství k dispozici). Případně můžete zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

 

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex