Načítám Akce

Mateřství, otcovství a psychosomatika (12. konference Základů komplexního psychosomatického přístupu)

12. konference Základů psychosomatického přístupu na téma Mateřství, otcovství a psychosomatika se uskuteční u nás v Dobřichovicích 22.1.2022.
Opět se nám podařilo připravit vyváženou kombinaci přednášek a workshopů. Těšit se můžete na skvělé přednášející: Mgr. Klára Čížková, MUDr. Barbora Danielová, ThLic. Mgr. Petr Glogar, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Renata Léblová, PhDr. Marie Pečená, Mgr. Hana Šmejkalová, Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Bc. Jitka Vanclová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Bc. Martina Viewegová.

 

Cena:

Zvýhodněná cena při včasné registraci (do 31.10.2021) – 1 690 Kč
Cena od 1.11.2021 – 1890 Kč

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, psychology a další odborníky

Akreditace:

Akce je akreditována pro lékaře, fyzioterapeuty, psychology
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Odborný garant: MUDr. Barbora Danielová, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Harmonogram:

|8.00 – 8.45 Prezence účastníků
|8:45 – 9:00 Oficiální zahájení
|9.00 – 9.50 PhDr. MARIE PEČENÁ: Psychosomatický přístup v léčbě sterility (přednáška)
|10.00 – 10.50 Bc. JITKA VANCLOVÁ: Vnitřní prostory v těhotenství z pohledu fyzioterapeuta (přednáška)
|11.00 – 11.50 prof. PhDr. LENKA ŠULOVÁ, CSc.: Význam otcovské a mateřské role (přednáška)
|11.50 – 12.20 Co je ještě třeba říci a na co je třeba se ještě zeptat (moderovaná diskuze)
|12.20 – 13.45 Pauza na oběd
|14.00 – 15.20 WORKSHOPY
• A) PhDr. MARIE PEČENÁ: Potřeby žen a mužů
• B) Mgr. KLÁRA ČÍŽKOVÁ: Když slova nestačí. Využití tanečně pohybové terapie v léčbě psychických aspektů dysfunkcí pánevního dna u žen
• C) MUDr. BARBORA DANIELOVÁ, Mgr. DANUŠE JANDOURKOVÁ, Mgr. RENATA LÉBLOVÁ, Mgr. HANA ŠMEJKALOVÁ, Mgr. et Mgr. JANA TÝKALOVÁ: Neviditelné obtíže muže
|15.40 – 16.30 ThLic. Mgr. PETR GLOGAR: Muži transformující se v muže (přednáška)
|16.30 – 17.30 Mgr. MARTINA VIEWEGOVÁ: Rodičovství a psychosomatika (přednáška)
|17.30 – 18.00 Co je ještě třeba říci a na co je třeba se ještě zeptat (moderovaná diskuze)
|18.00 Závěr konference, předání diplomů

Anotace příspěvků:

PhDr. Marie Pečená: Psychosomatický přístup v léčbě sterility

Přednáška s ukázkou relaxace. Nahlédnutí do psychického stavu neplodného páru. Třídění problému a rozlišování. Jak podpořit neplodný pár, varianty psychické pomoci. Práce se ztrátou jistoty, sebeúcty a stresem. Jak se postavit hněvu a pocitům nespravedlnosti, jak zmírnit depresi a vyvázat se z pocitů viny. Jak se rozhlédnout do budoucnosti.

PhDr. Marie Pečená: Potřeby žen a mužů (workshop)

Praktická ukázka vzájemného očekávání a nabídky pro harmonické soužití v páru. Genderové rozlišení, osobnostní přístup, zkušenost a vztahová zralost. Hraní a hledání vlastních možností.

Bc. Jitka Vanclová: Vnitřní prostory v těhotenství, z pohledu fyzioterapeuta

Už během těhotenství jsou nenarozenému dítěti dávány tělem matky prostor a hranice. Toto období je přitom časem, kdy jsou fyzické hranice i prostor pro dítě a matku tak společné, jak jen mohou být. Nenarozené dítě v tomto ovlivňuje matku a matka dítě. Krásné je, když se shodnou. V přednášce bych ráda nastínila, jak z pohledu fyzioterapeuta můžeme shodě pomoci. Na základě ukázek kazuistik těhotných žen bude představeno, proč, kde a jak nabídnout tělu matky optimální prostor, stabilitu a pohyb, aby se v těhotenství snadno nesla vnějším prostorem, efektivně nosila své nenarozené dítě a dobře porodila.

prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.: Význam otcovské a mateřské role

Význam otcovské a mateřské role v raném období psychického vývoje dítěte (tedy především v období do tří let, v některých aspektech do šesti let věku dítěte). Jejich komplementarita a klíčový úkol pro vývoj dítěte. Kdo je prvopečovatelem a kdy? Jak se proměňuje význam rodičů pro formování osobnosti dítěte. Rodiče a identita dítěte. Rozdíly mezi vztahy matka syn, otec syn, matka dcera, otec dcera. Jak děti mezi 6.-15. rokem vnímají rozdíly mezi rodiči. Aktuální témata – střídavá péče, individuální péče a její význam pro dítě do 3 let.

Mgr. Klára Čížková: KDYŽ SLOVA NESTAČÍ. Využití tanečně pohybové terapie v léčbě psychických aspektů dysfunkcí pánevního dna u žen (workshop)

Workshop bude praktickou ukázkou využití taneční terapie jako podpůrné metody při léčbě psychických aspektů dysfunkce pánevního dna běhen individuálních a skupinových setkání zaměřených na terapii pánevního dna. Tanečně pohybová terapie umožnuje kultivovat a rozvíjet tělesné uvědomování a vnímání, a nabízí možnost komunikace, která přesahuje verbální sdílení, a dotýká se preverbální oblasti naší zkušenosti. V rámci komplexní léčby tak tanečně pohybová terapie vhodně doplňuje verbální psychoterapii a fyzioterapii. K oblasti pánevního dna nepřistupujeme jako k oddělenému segmentu lidského těla, ale naopak se snažíme o celkové uvědomění celého těla a propojenosti jednotlivých jeho částí. Neméně důležité jsou však také psychické aspekty související s pohybovými vzorci – tedy vzpomínky a emoce propojené s osobní historií klientek. Praktická i teoretická část workshopu bude doplněna diskusí a prostorem pro sdílení.

MUDr. Barbora Danielová, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Renata Léblová, Mgr. Hana Šmejkalová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová: Neviditelné obtíže muže (workshop)

V rámci workshopu bychom vás chtěly seznámit s novým a neprobádaným psychosomatickým tématem a následně pozvat k interdisciplinární a inspirativní diskuzi… Rády bychom s vámi sdílely naše zkušenosti s tabuizovaným tématem mužů, který má v medicíně jméno „Varikokéla“. Varikokéla je onemocnění, při němž vznikají křečové žíly v oblasti varlete. V souvislosti s tímto onemocněním trápí muže „neviditelné obtíže“ jako je snížení hladiny mužských pohlavních hormonů, neplodnost, poruchy erekce, ejakulace či výrazné bolesti v oblasti varlete a třísla. Naši pacienti, kteří přicházejí po operacích varikokély, jsou často mladí, úspěšní, na první pohled zdraví a sportovně založení. Ovšem po bližším rozhovoru zaměřeném nejen na tělesné obtíže, ale i na vztahovou či rodinnou situaci se dozvídáme často i o hlubokých traumatech. Jak vidí tyto pacienty naše rehabilitační lékařka s psychosomatickým uvažováním? Co vše může těmto pacientům nabídnout fyzioterapie? Kde vnímáme limity našich terapeutických intervencí? A jaký je pohled psychologa? Chtěly bychom s Vámi sdílet střípky našich zkušeností s léčbou pacientů s varikokélou. Zároveň Vás zveme k multidisciplinární diskuzi – zajímají nás Vaše zkušenosti, hypotézy, pocity a fantazie, které by nás všechny mohly posunout dál.

ThLic. Mgr. Petr Glogar: Muži transformující se v muže

Dnes neprožíváme epochu změn, nýbrž změnu epochy. Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové. „Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální, se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C. G. Jung)

Mgr. Martina Viewegová: Rodičovství a psychosomatika

Co všechno tvoří zátěž ve chvíli, kdy se stáváme my nebo naši pacienti rodiči? Kromě stereotypů týkajících se sociálních rolí, hraje roli i naše osobní a rodinná historie. V čem si tedy udělat pořádek, když chci být rodičem? Pracuji s dospělými i s dětmi, s dospělými, kteří jsou sendvičovou generací, s dospělými, kteří řeší, zda se stát rodiči, či nikoliv, s dospělými, kteří jsou rodiči, či třetími rodiči. Z různých sezení čerpám náplň přednášky. Zaměříme se na představy a stereotypy ohledně našich sociálních rolí. V čem vnímáme svobodu a v čem jednáme na základě našich nevědomých obran a postojů? Jaké emoce s námi cloumají, když se řekne…. Ať už rodiči jsme, nebo to teprve plánujeme, v přednášce si určitě každý najde pro sebe zajímavý podnět, myšlenku, uvědomění apod. Co znamená být ideální rodič? Stačí být dost dobrý rodič? A co výkonové já a vnitřní kritik? Co se stane s já, když se staneme rodičem? Jak s tím souvisí duše a tělo? Dotkneme se témat dětství, abychom je dokázali lépe přenést do přítomnosti, případně budoucnosti. I když téma interaktivní přednášky může na první pohled působit těžce a náročně, třeba v kontextu rodinné historie, i tak ho lze uchopit s lehkostí. I když jsme jako rodiče z dnešní perspektivy možná něco nedělali ideálně, nikdy není pozdě na změnu, když začínáme my nebo naši pacienti sami u sebe. Lektorka, která je psycholožkou a zároveň taneční a pohybovou terapeutkou dodává: „Na životě je skvělé to, že je neustále v pohybu

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex