Načítám Akce

Forma, Funkce, Facilitace (FF1)

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Úvodní kurz má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Pozornost je věnována svalovému napětí a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

13.00 – 14.00     Organizační záležitosti, prezence
14.00 – 18.00     Celistvost, funkce, forma
Vztahy v celku, 7 pozorovaných kvalit
Klinická úvaha, hledání prvního vstupu
18.00 – 19.00     Společná večeře
19.00 – 20.30     O napětí a facilitaci, možnosti změny

PÁTEK:

07.30 – 08.00    Společná snídaně
08.00 – 12.00    Palpace v praxi, umění cítit ruce
Téma: Nohy, DK
12.00 – 14.00     Společný oběd, polední přestávka
14.00 – 18.00     Vnímání, exterocepce
Téma: Pánev, bedra, břicho
18.00 – 19.00     Společná večeře
19.00 – 20.30     Tvoření aktivního cvičení

SOBOTA:

07.30 – 08.00    Společná snídaně
08.00 – 12.00    Vývoj koordinace
Téma: Bránice, hrudník, pletenec ramenní
12.00 – 14.00     Společný oběd, polední přestávka
14.00 – 18.00     Téma:  Ramena, paže, ruce
O botách a oblečení
18.00 – 19.00     Společná večeře

NEDĚLE:

08.00 – 8:30      Společná snídaně
08.30 – 11:30     Téma: Krk, hlava, obličej
11:30 – 12:00      Diskuse, ukončení kurzu, organizační záležitosti

Kurzy FF 1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, FF v těhotenství a po porodu, (Re)Fresh FF, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy, Jitky Vanclové a Bc. Markéty Zikmundové.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň 9měsíční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů.

Účast na kurzu FF v těhotenství a po porodu, který učí Jitka Vanclová je otevřena pro fyzioterapeuty po absolvování kurzu FF1 (pro hlubší vhled do problematiky terapie doporučeno absolvování i FF2). Kurz je otevřen i pro lékaře a porodní asistentky bez nutnosti absolvování FF1, podmínkou je spolupráce s fyzioterapeutem pracujícím přístupem FF.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy: 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější.

Kurz O miminkách: FF u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Marek Král nabízí odpolední kurzy O Rukách, O Nohách, O Hypermobilitě a O Vnitřních prostorách.

Jitka Vanclová učí kurzy také v ON-LINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF.

Online kurzy Jitky Vanclové a rozšiřující či odpolední kurzy Mgr. Maryšky a Mgr. Marka Krále nemají žádnou vstupní podmínku.

Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex