Načítám Akce

Forma, funkce, facilitace

Kurz přesunutý z října 2020 a dubna 2021.
Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Úvodní kurz má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se dozvíte co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Pozornost je věnována svalovému napětí a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

(je upravován dle průběhu kurzu)

ČTVRTEK:
|13.00 –14.00 Prezence účastníků, organizační záležitosti
|14.00 – 18.00 Zahájení kurzu. Přednáška: O funkci, o formě, co vypovídá. Téma: Celek, celý člověk. Vztahy v celku, 7 pozorovaných kvalit, klinická úvaha, hledání prvního vstupu.
|18.00 – 19.00 Společná večeře
|19.00 – 20.30 Palpace v praxi, cítit ruce

PÁTEK:
|07.30 – 08.00 Společná snídaně
|08.00 –12.00 Přednáška: O facilitaci, možnosti změny napětí tkání. Téma: nohy, DK, pánev
|12.00 – 14.00 Společný oběd a polední přestávka
|14.00 – 18.00 Přednáška: Vnímání, exterocepce, propriocepce. Téma: pánev, bedra, břicho
|18.00 – 19.00 Společná večeře
|19.00 – 20.30 Tvoření aktivního cvičení „na míru“

SOBOTA:
|07.30 – 08.00 Společná snídaně
|08.00 –12.00 Přednáška: Vývoj koordinace. Téma: Bránice, hrudník, pletenec ramenní
|12.00 – 14.00 Společný oběd a polední přestávka
|14.00 – 18.00 Přednáška: Možnost využití regulace napětí v různých oblastech rehabilitace. Téma: ramena, paže, ruce
|18.00 – 19.00 Společná večeře

NEDĚLE: 
|08.00 – 09.00 Společná snídaně
|09.00 –13.00 Přednáška: O botách a oblečení. Téma: Krk, hlava, obličej, ústa
|13.00 –13.30 Diskuse, ukončení kurzu, organizační záležitosti

Bc. Clara Lewitová je fyzioterapeutka a učitelka. Ze zkušeností své mnoholeté praxe, inspirována svými učiteli: prof. Lewitem, prof. Jandou a prof. Vélem, vyvinula způsob myšlení a práce nazvaný Fyzioterapie funkce. Vychovala a jmenovala další svobodné učitele FF, kteří tento přístup rozvíjí dále a předávají prostřednictvím kurzů a klinických konzultací.

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů:  Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách učí Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF (1.-4.) lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex