Načítám Akce

Feldenkraisova metoda pro děti- skupinové lekce

Lekce Feldenkraisovy® metody umožnují dětem v jakési „pohybové laboratoři“ objevit ještě neobjevené pohybové schopnosti: radost z pohybu, tvořivost, zvědavost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění. Tím děti překonají obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbaví se nejistoty, uleví si od celkového přetížení ze školy, mohou kompenzovat dysbalance ze sportu či hry na hudební nástroj.
Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. Primárně se vychází ze schopností a dovedností každého dítěte a ty mu pomáháme rozvíjet. Tím se mění pohybový prožitek dítěte, které díky tomuto přístupu zažívá během lekcí např.: pocit plynutí a radost z učení. To vede k právě výše zmíněnému rozvoji a dává možnost růstu jeho osobnosti.
Má-li být učení jednoduché, efektivní a trvanlivé, tak musí probíhat pod vlivem vnitřního prožitku.

Lekce jsou určeny pro:

děti 4-12 let (či dle individuální domluvy)

Tyto lekce jsou určeny pro děti, které potřebují:

  • pomoci s problémy v oblasti jemné a hrubé motoriky, rovnováhy, koordinace a prostorové orientace
  • podpořit v oblasti soustředění, učení, nové možnosti komunikace, řeči, či emocionálního vývoje

Cena:

jednotlivé lekce 250 Kč,-/1 lekce

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex