Mgr. Lenka Boťchová

Fyzioterapeutka a Feldenkrais Practicionar ®

Mgr. Lenka Boťchová pracuje jako fyzioterapeutka, která kombinuje v terapii zkušenosti z nemocniční i ambulantní praxe.

Poskytuje konzultace ohledně handlingu a podpory přirozeného vývoje u miminek, konzultace o vhodnosti barefootové obuvi, five-fingers a jejich využití v tréninku či pro běžné nošení.

Pracuje s dětmi od narození i s dospělými klienty. Věnuje se hybným poruchám dětí v kojeneckém, předškolním i školním věku, pacientům s vertebrogenními a kloubními obtížemi, hypermobilitou, skoliózou a poúrazovým stavům nejen u sportovců.

Má zkušenost s neurologickými pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, po cévní mozkové příhodě, kraniotraumatu, poškození míchy i s pacienty s dětskou mozkovou obrnou (dětskými i dospělými), autisty, pacienty s gastrointestinálními obtížemi i urogynekologickou problematikou.

K terapii, ale i prevenci hybných poruch využívá prvky cvičení s uvědoměním těla na principu Feldenkraisovy metody (FM) už řadu let. S tímto učením se seznamovala a postupně ho zažívala a trénovala sama na sobě. Po 2 letech mezinárodně akreditovaného výcviku v ČR získala označení „Praktik Feldenkraisovy metody ve výcviku“, což jí umožňuje vést lekce Feldenkraisovy metod ATM Awareness Through Movement® Pohybem k sebeuvědomění, ve kterém jde o učební postup při soustřeďování se na to, jak se pohybujeme. Toto učení dál prohlubuje ve výcviku FM, kde se učí, jak je možné znovu najít radost z objevování vlastního těla a jeho spontánního pohybu

Své zkušenosti a znalosti dále rozvíjí v psychosomatickém přístupu k léčbě pacientů všech věkových kategorií. Ve své praxi využívá zákonitostí vývojové kineziologie v dynamické neuromuskulární stabilizaci (DNS) dle prof. Koláře, Vojtově reflexní lokomoci, funkčního přístupu dle prof. Lewita a Bc. Clary Marie Heleny Lewitové, prvky metody L.Mojžíšové, přístupu manželů Bobathových, senzomotorické stimulace.

S pacienty pracuje individuálně psychosomatickým přístupem v kontextu jejich stonání vedle somatických příznaků, zohledňuje zázemí rodiny, práci, bydlení apod. Snaží se klienty motivovat ke spolupráci, zodpovědnosti za terapeutický výsledek a učit je relaxaci a práci se stresem, který může hrát při vzniku funkčních poruch významnou roli.

Vedla kojenecké cvičení, cvičení s batolaty i těhotenské cvičení. Poskytuje instruktáže Nordic Walking a vede skupinové cvičení Pohybem k sebeuvědomění- ATM ®.