Načítám Akce

Feldenkraisova metoda pro děti- skupinové lekce

Přiveďte na Feldíka i své děti! Lekce Feldenkraisovy® metody umožnují dětem v jakési „pohybové laboratoři“ objevit ještě neobjevené pohybové schopnosti: radost z pohybu, tvořivost, zvědavost, spontánnost, vnímavost, sebeuvědomění. Tím děti překonají obtíže v psychomotorickém a kognitivním vývoji, zbaví se nejistoty, uleví si od celkového přetížení ze školy, mohou kompenzovat dysbalance ze sportu či hry na hudební nástroj.
Lekce probíhají v bezpečném, respektujícím a hravém prostředí, což je základem přirozeného učení. Primárně se vychází ze schopností a dovedností každého dítěte a ty mu pomáháme rozvíjet. Tím se mění pohybový prožitek dítěte, které díky tomuto přístupu zažívá během lekcí např.: pocit plynutí a radost z učení. To vede k právě výše zmíněnému rozvoji a dává možnost růstu jeho osobnosti.
Má-li být učení jednoduché, efektivní a trvanlivé, tak musí probíhat pod vlivem vnitřního prožitku.
Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex