Načítám Akce

Charakterové struktury pacientů

V profesi fyzioterapeuta se často setkáváme s klienty, kteří reagují na cvičení, nebo tělesné kontakty „nestandardně“. Například se dostanou do silných emocí ve chvíli, kdy se jich dotkneme, nebo při předvádění cviku, říkají: „ to je dobrý, já to vydržím.“ Nebo mlčí, i když terapeut má dojem, že už ho to přece musí bolet. Možná jste někdy zažili klienta, který pravidelně v době, kdy vyčerpáte časový limit určený pro terapii, začne překotně mluvit, aniž vám dá možnost ho přerušit a uměle si tak „prodlužuje“ dobu, kdy mu věnujete pozornost.
Jak ale poznat, že klienta manipulace bolí, když to verbálně nesdělí? Či jak se dívat na podobné opakující se reakce? Odpovědí na tyto otázky by mohlo být seznámení se s teorií Charakterových obranných struktur Wilhelma Reicha, rakouského doktora medicíny a psychoterapeuta, jenž je považován za „otce“ psychoterapeutických směrů zaměřených na práci s tělem. Jde o jedno z mnoha diagnostických vodítek, jak se dívat na člověka s ohledem na tvar, napětí, či ochablost jeho těla.
Britská psychoterapeutka Jennifer Mackewn , členka Gestaldt therapy training institute o konceptu Charakterových obranných struktur řekla: „Tyto tělesné struktury přesahují genetické vlohy a fixované vzorce. Naše tělesná struktura může doslova vypovídat o tom, jak jsme sami sebe „vytvarovali“ podle toho, co jsme v různých etapách svého vývoje prožívali. Může určovat způsob, nakolik si kdo z nás bude schopen něco uvědomovat a jak se budeme chovat ke druhým lidem.“

Součástí kurzu budou i malá sebezkušenostní cvičení zaměřená na terapeutickou práci s tělem.

Harmonogram:

|13:30 – 14:00 Prezence
|14:00 – 15:30 Představení lektorky, očekávání účastníků. Úvod do tématu.
|15:30 – 15:45 Přestávka
|15:45 – 17:15 Pokračování výkladu, praktická cvičení
|17:15 – 17:30 Přestávka
|17:40 – 19:00 Dokončení tématu, diskuse, závěrečné sdílení myšlenek a dojmů. Uzavření kurzu, předání diplomů.

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, maséry, cvičitele, zájemce o psychosomatiku

Akreditace:

Kredity: 4 (Unify, platí jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 4,5 (à 60 minut)
Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Praktické informace:

Sebou: Pohodlné oblečení, poznámkový blok, psací potřeby a desky na diplom.

Občerstvení: 
Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení.

Ubytování: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex