Kateřina Erlebachová

Lektorka

Od roku 2010 pracuje jako terapeutka a lektorka seminářů (Cesta k tělu, Mindfulness , Sebepéče a jiné) na Psychosomatické klinice v Praze 6. Byla součástí týmu Psychosomatika.com, kde participovala na supervizích společných pro fyzioterapeuty a psychology.  V soukromé praxi poskytuje individuální poradenství, zaměřené na zlepšení kvality života pro lidi z pomáhajících profesí. Vystudovala Psychoterapeutickou fakultu VIAP (CŽVZ), pětiletý výcvik v Biosyntéze,  Fokusing, Biodynamickou práci s dotekem, Krizovou intervenci, EMDR a jiné výcviky zaměřené na práci s tělem v psychoterapii.  Prošla tříletou sebezkušenostní skupinou PBSP a dvouletou skupinou Body Mind Centeringu.