Načítám Akce

Teorie a terapie funkčních poruch- úvodní kurz

Úvodní kurz série Functional Movement Principles (FMP) pro všechny navazující kurzy lektorů Mgr. Petra Šádka a Mgr. Jakuba Hybše, tentokrát ve zkrácené půldenní variantě. Účastníci se v něm seznámí s metodou FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast na navazujících kurzech.
Teorie a terapie funkčních poruch je úvodním kurzem FMP metody, která se specializuje na diagnostiku a terapii typicky funkčních poruch pohybového systému, jejíž součástí je i práce s pohybovými stereotypy. Metoda samotná vychází z biomechanických a neurofyziologických poznatků o svalovém řetězení, tvorbě pohybu a reakcí pohybového systému na vstupní vjemy. Na základě těchto informací vzniká vlastní terapeutická práce, která se snaží rozplést dysfunkce pohybového systému a harmonizovat pohybové stereotypy tak, aby nedocházelo k trvalému přetěžování a svalové dysbalanci daných oblastí, které se mohou dále řetězit.
Praktická část tohoto semináře nabízí úvod do diagnostiky funkčních poruch pohybového aparátu, tedy způsob, jak nazírat na pohybové projevy člověka a zkombinovat je s informacemi z klasického aspekčního a palpačního vyšetření tak, aby šlo posoudit, které místo je primárním zdrojem obtíží daného člověka. Terapeutická část pak poskytuje adekvátní nástroje pro korekci svalových a kloubních dysbalancí dané oblasti spolu se způsoby zlepšování pohybových stereotypů pro předcházení relapsu obtíží.

Harmonogram

|13:30 – 14:00 Registrace účastníků
|14:00 – 18:30 Představení lektorů, očekávání účastníků. Etiopatogeneze funkčních poruch. Zásady terapeutické práce u funkčních stavů. Funkční diagnostika pohybového systému. Analytická terapie dle FMP. Systematická terapie dle FMP. Diskuze, předání diplomů, ukončení kurzu.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex