Načítám Akce

Teorie a terapie funkčních poruch

Úvodní kurz série Functional Movement Principles (FMP) pro všechny navazující kurzy lektorů Mgr. Petra Šádka a Mgr. Jakuba Hybše. Účastníci se v něm seznámí s metodou FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast na navazujících kurzech.
Teorie a terapie funkčních poruch je úvodním kurzem FMP metody, která se specializuje na diagnostiku a terapii typicky funkčních poruch pohybového systému, jejíž součástí je i práce s pohybovými stereotypy. Metoda samotná vychází z biomechanických a neurofyziologických poznatků o svalovém řetězení, tvorbě pohybu a reakcí pohybového systému na vstupní vjemy. Na základě těchto informací vzniká vlastní terapeutická práce, která se snaží rozplést dysfunkce pohybového systému a harmonizovat pohybové stereotypy tak, aby nedocházelo k trvalému přetěžování a svalové dysbalanci daných oblastí, které se mohou dále řetězit.
Praktická část tohoto kurzu nabízí úvod do diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, tedy způsob, jak nazírat na pohybové projevy člověka a zkombinovat je s informacemi z klasického aspekčního a palpačního vyšetření tak, aby šlo posoudit, které místo je primárním zdrojem obtíží daného člověka. Terapeutická část pak poskytuje adekvátní nástroje pro korekci svalových a kloubních dysbalancí dané oblasti spolu se způsoby zlepšování pohybových stereotypů pro předcházení relapsu obtíží.

Časový harmonogram:

|8:30 – 09:00 Registrace účastníků
|9:00 – 10:30 Představení lektorů a očekávání účastníků, etiopatogeneze funkčních poruch
|10:45 – 12:30 Zásady terapeutické práce u funkčních stavů
|12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
|13:30 – 14:30 Funkční diagnostika pohybového aparátu
|14:45 – 16:00 Analytická terapie dle FMP
|16:15 – 17:30 Systematická terapie dle FMP
|17:30 – 18:00 Diskuze, předání diplomů

Zvýhodnění balíček:

Při účasti také na kurzu Funkční trénink pro fyzioterapeuty (10.4.2022) je celková cena za oba kurzy 3.800Kč.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, trenéry a další odborníky, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti funkčních poruch.

Akreditace:

Akreditace: 5 kreditů (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 7,5 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Praktické informace:

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Úvodní kurz a kurzy navazující:

Ze zkušenosti lektorů vyplynula potřeba poskytnout účastníkům kurz, ve kterém se seznámí se základními principy FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast na navazujících kurzech. V budoucnu bude tedy možné absolvovat navazující kurzy pouze po absolvování Úvodního kurzu FMP metody (Teorie a terapie funkčních poruch).

Jedná se o kurzy:

  • Fenomén hlubokého stabilizačního systému
  • Terapie kyčelního kloubu v kontextu HSSp
  • Terapie ramenního pletence v kontextu HSSp
  • Lopatka v kontextu HSSp
  • Funkční trénink
  • Ramenní pletenec v rukách odborníků
  • Jak na chronickou bolest
  • Hypermobilita
  • a další připravované kurzy

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex