Načítám Akce

Tendinopatie: jde tu vůbec o zánět?

Tendinopatie zůstává poměrně unikátním tématem současné rehabilitace. Díky své incidenci v běžné populaci okolo 12% (u sportovců pak výrazně vyšší) je v popředí výzkumu po celém světě. Terapeutický přístup se pak za posledních 30 let stále mění – lokální aplikace kortikosteroidů, krevní plazmy, isometrické a excentrické svalové práce, korekce zapojení svalových řetězců. To vše patřilo či stále patří mezi terapeutické postupy první volby.
 Přístup v praxi by ale měl vždy vycházet ze znalostí vzniku a průběhu vlastních patologických procesů, které jsou součástí tendinopatie. Právě zde je pak podstatné teoretické zázemí, které máme v dnešní době již na poměrně vysoké úrovni. Můžeme proto lépe zhodnotit roli zánětlivých procesů či bolesti, která je obvykle důvodem, který pacienty přivádí do terapie. Díky tomu pak lze vhodně indikovat zmíněné terapeutické přístupy a navrhnout program tak, aby došlo k dlouhodobému zlepšení či vymizení tendinopatie.
 Tento odborný kurz si klade za cíl poskytnout přehled současných poznatků z výzkumu etiopatogeneze tendinopatií tak, aby posluchač získal informační zázemí o patologických procesech svalošlachové jednotky. Zároveň představí aktuální přístupy v terapii tendinopatií včetně principů návrhu komplexního terapeutického plánu s modifikací zátěže a dalších modalit.

Akreditace:

Počet kreditů: 5 (Unify – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 6,25 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Určeno pro:

Určeno pro lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky

Harmonogram:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 10:30 Obecná etiopatogeneze a klasifikace

10:45 – 12:00 Diagnostické a terapeutické přístupy

12:00 – 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 14:00 Tvorba terapeutického plánu

14:15 – 15:15 Vybrané tendinopatie – dolní končetina

15:30 – 16:00  Vybrané tendinopatie – horní končetina

16:00 – 16:30 Závěreční shrnutí, diskuze, závěr kurzu

Úvodní kurz a kurzy navazující:

Ze zkušenosti lektorů vyplynula potřeba poskytnout účastníkům kurz, ve kterém se seznámí se základními principy FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast v navazujících kurzech. V budoucnu bude tedy možné absolvovat navazující kurzy pouze po absolvování Úvodního kurzu FMP metody (Teorie a terapie funkčních poruch).

Jedná se o kurzy:
• Fenomén hlubokého stabilizačního systému
• Kyčelní kloub v kontextu HSS
• Lopatka v kontextu HSS
• Ramenní pletenec v rukách specialistů: Od operace po vrcholový sport – přesahový kurz tří lektorů
(ortoped, fyzioterapeut, pohybový specialista – trenér)
• Kolenní kloub v rukách specialistů: Od operace po vrcholový sport – přesahový kurz tří lektorů (ortoped,
fyzioterapeut, pohybový specialista – trenér)
• Chodidlo a kolenní kloub v kontextu HSS
• Funkční trénink pro fyzioterapeuty a lékaře
• Terapie a funkční trénink dětí a dospívajících
• Terapie a trénink pacientů s bolestí bederní části páteře
• Dřep, klik, mrtvý tah, TGU a další komplexní cviky prakticky
• Bolesti hlavy v klinické praxi
• Ramenní pletenec pod drobnohledem: kritický přístup v diagnostice
• Péče o vrcholové sportovce
• Tendinopatie – jde tu vůbec o zánět?
• Stabilita a její význam v prevenci pádů a ke zlepšení výkonu
• Biomechanické vlastnosti pohybového systému
• Strečing – ano nebo ne?
• Biomechanika pohybového systému – fascie
• Jak na chronickou bolest
• Hypermobilita
• Progresivní terapie a specifický trénink pro vybrané funkční poruchy
• a další připravované kurzy

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex