Načítám Akce

Péče o vrcholové sportovce

Jednou z nejsložitějších oblastí, se kterou se trenéři a terapeuté setkávají, je příprava a trénink sportovců, stejně jako jejich vedení v terapii po úrazu. Od přípravky až po vrcholové atlety, nezávisle na úrovni a kvalitě těchto jedinců je třeba mít široké znalosti sportovního tréninku, stretchingu, stravování, kompenzace, ale i relaxace, regenerace nebo možných patologií souvisejících s enormní, specifickou zátěží.
Seminář se bude věnovat rozložení sportovního výkonu na jednotlivé dílčí části, které budou popsány z hlediska moderních poznatků o vhodném či nevhodném provedení – předvýkonová rozcvička, zařazení stretchingu, prevence úrazů apod. Další část pak bude detailně popisovat jednotlivé fáze sezony a nabízet ukázky cviků a výseků tréninkových jednotek ve vztahu k zlepšení výkonu atleta.
Jedná se o prezenční seminář s teoretickou a praktickou náplní pro lékaře, fyzioterapeuty a trenéry, kteří se zabývají sportovci nebo si chtějí rozšířit pohled na práci s vrcholovými atlety. Lektoři mají široké zkušenosti z vedení kondiční a fyzioterapeutické práce s předními českými reprezentanty (volejbal, házená, fotbal, latinskoamerické tance).

Akreditace:

Počet kreditů: 5 (Unify – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 6,75 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Určeno pro:

Určeno pro lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky

Harmonogram:

|8:30-9:00 Prezence účastníků

|9:00-10:30  Složky sportovního výkonu

|10:45-12:30 Prevence sportovních úrazů

|12:30-13:30 Přestávka na oběd

|13:30-14:30 Rozvaha terapie dle fáze sportovce

|14:45-16:00 Modality tréninku, zákonitosti programování tréninku

|16:15-17:30 Kazuistiky modelů tréninku ve vrcholovém sportu

|17:30-18:00 Diskuze, závěr kurzu

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex