Načítám Akce

Kyčelní kloub v kontextu HSS (online kurz)

Kyčelní kloub má svojí polohou a funkcí velmi blízký vztah k stabilizačnímu systému trupu. Kromě své role v lokomoci má toto skloubení význam i z hlediska postury a preaktivace hlubokého trupového svalstva. Tento vztah má ambivalentní charakter, kdy kvalita posturálních mechanismů zároveň ovlivňuje i funkci kyčelního kloubu – z tohoto důvodu je třeba chápat HSS a funkčnost spojení pánve a stehenní kosti jako úzce spolupracující systém. Při dysfunkci této komunikace pak můžeme očekávat velkou škálu obtíží, jako je například femoroacetabulární impingement či syndrom m. Iliopsoas. Funkční obtíže této oblasti jsou pak častým důvodem návštěvy pacientů či sportovců v ordinacích fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů.
Online seminář je cílen na diagnostiku a popis etiopatogeneze vybraných poruch kyčelního kloubu a jejich následné řešení v praktické části, zároveň bude vysvětlen vztah kyčelního kloubu a stabilizačního systému trupu a možnosti jejich koaktivace. V praktické části bude představen výběr cviků a poloh z pohledu fyzioterapeuta a pohybového specialisty – jedná se o cviky relaxační, mobilizační a aktivační. V dalším praktickém bloku bude znázorněna spolupráce kyčelního kloubu a HSS a předvedeny možnosti nácviku tohoto vztahu. Cviky budou ukázány z hlediska provedení i častých chyb.
Odborný online kurz je koncipován pro pohybové odborníky – fyzioterapeuty, lékaře, sportovní trenéry, kteří chtějí rozšířit své znalosti o specifických diagnozách a patologiích kyčelního kloubu, případně pochopit a získat možné varianty poloh pro propojení kyčelního kloubu a trupové stabilizace. Cílem kurzu je také poskytnout zásobník cvičení do ambulantní praxe se zaměřením na zlepšení síly a dalších složek pohybového aparátu.

Doporučujeme účastníkům kurzu si cvičení zkoušet paralelně ve vlastním prostředí.

Harmonogram:

|08:30–09:00 Registrace účastníků do platformy Zoom Cloud Meeting
|09:00-10:30 Funkční vztahy kyčelního kloubu
|10:45-12:15 Diferenciální diagnostika a vybrané poruchy kyčelního kloubu
|12:15-13:00 Přestávka na oběd
|13:00-14:15 Zapojení kyčelního kloubu v komplexních pohybech
|14:30-15:45 Analytická cvičení pro pánevní pletenec
|16:00-17:00 Koaktivace HSS a kyčelního kloubu
|17:00 Diskuze a posléze ukončení kurzu

Diplomy účastníci obdrží emailem do 14 dnů po skončení kurzu.

Rozsah: 7 výukových hodin (a 60 minut)

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex