Načítám Akce

Kyčelní kloub v kontextu HSS 1+2

Kyčelní kloub má svoji polohou a funkcí velmi blízký vztah k stabilizačnímu systému trupu. Kromě své role v lokomoci má toto skloubení význam i z hlediska postury a preaktivace hlubokého trupového svalstva. Tento vztah má ambivalentní charakter, kdy kvalita posturálních mechanismů zároveň ovlivňuje i funkci kyčelního kloubu – z tohoto důvodu je třeba chápat HSS a funkčnost spojení pánve a stehenní kosti jako úzce spolupracující systém. Při dysfunkci této komunikace pak můžeme očekávat velkou škálu obtíží, jako je například femoroacetabulární impingement či syndrom m. Iliopsoas. Funkční obtíže této oblasti jsou pak častým důvodem návštěvy pacientů či sportovců v ordinacích fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů.
Seminář je cílen na diagnostiku a popis etiopatogeneze vybraných poruch kyčelního kloubu a jejich následné řešení. Zároveň bude vysvětlen vztah kyčelního kloubu a stabilizačního systému trupu a možnosti jejich koaktivace. V praktické části bude představen výběr cviků a poloh z pohledu fyzioterapeuta a pohybového specialisty – jedná se o cviky relaxační, mobilizační a aktivační. V dalším praktickém bloku bude znázorněna spolupráce kyčelního kloubu a HSS a předvedeny možnosti nácviku tohoto vztahu.
Kurz je koncipován pro pohybové odborníky – fyzioterapeuty, lékaře, sportovní trenéry, kteří chtějí rozšířit své znalosti o specifických diagnozách a patologiích kyčelního kloubu, případně pochopit a získat možné varianty poloh pro propojení kyčelního kloubu a trupové stabilizace.

Určeno pro: lékaře, fyzioterapeuty, trenéry, pohybové terapeuty a další zájemce.
Počet kreditů: 10 (Unify- jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 14,5 (á 60 min)

Harmonogram:

SOBOTA
|8:30 – 9:00 Prezence
|9:00-10:30 Zahájení kurzu, představení lektorů a účasníků, očekávání. Teorie: Funkční anatomie kyčelního kloubu
|10:30-10:45 Přestávka
|10:45-12:30 Kineziologie kyčelního kloubu
|12:30-13:30 Přestávka na oběd
|13:30-14:30 Diferenciální diagnostika
|14:30-14:45 Přestávka
|14:45-16:00 Diagnostika vybraných poruch
|16:15-17:30 Analytická cvičení pro pánevní pletenec
|17:30-18:00 Diskuze

NEDĚLE
|9:00-10:30 Analytická cvičení pro pánevní pletenec II
|10:30-10:45 Přestávka
|10:45-12:30 Komplexní pohybové vzory
|12:30-13:30 Přestávka na oběd
|13:30-14:30 Koaktivace HSS a kyčelního kloubu
|14:30-14:45 Přestávka
|14:45-16:00 Stabilizační cvičení
|16:15-17:30 Síla ve stabilizačních cvičeních,
diskuze, předání diplomů, uzavření kurzu

Praktické info:

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, psací potřeby

Oběd a občerstvení: Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení.
Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

Ubytování: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex