Načítám Akce

Diagnostika a terapie u idiopatické skoliozy

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické    skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.
Kurz vede specialistka na terapii skolióz, PhDr. Iveta Pallová, PhD.
Kurz je akreditován pro fyzioterapeuty (UNIFY) i lékaře (ČLK).

Možnost odpočtu DPH, v ceně studijní materiály.

Orientační harmonogram:

PÁTEK

13:00 – 13:30     Prezence účastníků, organizačně technické informace
13:30 – 14:30     Úvod, mýty a otázky ve spojitosti se skoliózou
14:30 – 16:00     Co je idiopatická skolióza, je skolióza nemoc? Funkční a tvarové změny nejen páteře, etiologie idiopatické skoliózy, výskyt v populaci, skolióza u dětí a dospělých, historie skoliózy, rodinné a sociální vztahy
16:00 – 16:30     Kinematika páteře („coupling“ tzv. sdružené pohyby obratlů)
16:30 – 18:30     Diagnostika klinická. Adamsův test, skoliometr, trakční testy, flexibilita páteře, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, chůze, typická svalová dysbalance.

SOBOTA

9:00  – 10:00     Diagnostika – topografické metody, RTG, interpretace diagnostických metod
10:00  – 12:30    Metoda dle Lehnertové-Schrothové , New Power Schroth, dýchání a změny u skoliotiků, závislost mezi rotací obratle, deformací žeber a trupu
12:30 – 13:30     Oběd
13:30 – 14:00     Svalové řetězce a vztahy, lopatka – HKK – páteř, přístup dle MUDr. Pedana
14:00 – 15:30     Svalové řetězce a vztahy pánev – DKK – páteř, bipedální chůze, diagnostika a terapie podle Karského, návykový stoj
15:30 – 17:30     Princip dle Gochta a Gessnerové, Diefenbachové, diskuse, dotazy
NEDĚLE

9:00 – 11:00     Klappovo lezení
11:00 – 12:00     Korzetoterapie, operace, další možnosti léčby, sport a pohybová aktivita
12:00 – 13:00     Oběd
13:00 – 15:00     Metoda dle Niederhöfferové, Beckerové
15:00 – 15:30     Diskuse k tématu, shrnutí
15:30                    Závěr a předání diplomů

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex