Načítám Akce

Dg. a kinezioterapie u idiopatické skoliózy

Cílem kurzu je podat souhrnné informace o diagnostických a terapeutických přístupech u idiopatické    skoliózy,  seznámit účastníky teoreticky i prakticky s různými fyzioterapeutickými metodikami určenými pro léčbu skoliózy. Součástí kurzu je také řada kazuistik přibližující více jednotlivá témata.
Kurz je určen pro lékaře, fyzioterapeuty a další zdravotníky, kteří pracují s klienty se skoliózou.

Cena:

3 900 Kč (lékaři)
3 500 Kč (ostatní)

S sebou:

Pohodlné oblečení na cvičení v praktické části kurzu, psací potřeby

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

PÁTEK
14:00 – 14:30 | Prezence účastníků, organizačně technické informace
14:30 – 16:00 | Úvod, mýty a otázky ve spojitosti se skoliózou
16:00 – 17:00 |Co je skolióza?
Funkční a tvarové změny nejen páteře, tělové schéma, etiologie idiopatické skoliózy, výskyt v populaci, skolióza u dětí a dospělých, historie skoliózy, rodinné a sociální vztahy
17:00 – 17:30 | Kinematika páteře („coupling“ tzv. sdružené pohyby obratlů)| Vývoj páteře, spojitost s vadami nohou
17:30 – 18:30 |Diagnostika klinická
Adamsův test, skoliometr, trakční testy, flexibilita páteře, vyšetření kyčlí, pletenců ramenních, vyšetření aker, koordinace, chůze, typická svalová dysbalance
18:30 – 19:00 | Diskuse k tématu

SOBOTA
9:00 – 9:30 | Diagnostika – topografické metody (moiré, stereometrie, rastrovací stereografie), RTG (Cobb, Nash a Moe, Perdriolle), CT (Aaro a Dahlborn), MRI, střed rotace obratle, různá interpretace diagnostických metod
9:30 – 11:30 | Metoda dle Lehnertové-Schrothové
11:30 – 12:00| Dýchání a změny u skoliotiků, závislost mezi rotací obratle, deformací žeber a trupu
12:00 – 13:00 | Ukázka metodik využívající theraband (př. Roodová, Brügger..)
13:00 – 14:00 | Oběd
14:00 – 15:00 | Využití přístupu Travellová – Simons, ošetření měkkých tkání
15:00 – 16:30| Princip dle Gochta a Gessnerové
16:30 – 17:00 | Svalové řetězce a vztahy
|lopatka – HKK – páteř, přístup dle MUDr. Pedana
|pánev – DKK – páteř, bipedální chůze
17:00 – 17:30 | Rehabilitační programy pro skoliotiky, kazuistiky

NEDĚLE
9:00 – 11:00 | Klappovo lezení
11:00 – 12:00 | Diagnostika a terapie podle Karského, návykový stoj
12:00 – 13:00 | Oběd
13:00 – 14:30 | Metoda dle Niederhöfferové, Beckerové
14:30 – 15:00 | Korzetoterapie, elektrostimulace, operace
15:00 – 16:00 | Diskuse k tématu, shrnutí a závěr

NOCLEH:

Možnost přespání ve vlastním spacáku na karimatce za 200 Kč na noc. Další tipy na ubytování: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex