Zdena Jebavá

Lektorka

Zdena Jebavá je česká fyzioterapeutka, která vyvinula a stále vyvíjí metodu míčkové facilitace a nespecifické mobilizace pomocí speciálních pěnových míčků. Metoda je známá jako tzv. míčkování. Zdena Jebavá je přímo vlastníkem ochranné známky „Míčkování“.

Lektorka vyvinula tuto techniku původně pro léčbu astmatických dětí a následně ji za podpory našich předních fyzioterapeutů a lékařů dále rozvíjí.