Bc. Sarah Hahn

Fyzioterapeutka

Sarah Hahn je fyzioterapeutka, která studovala na 3. LF UK v Praze. Několik let v průběhu studia na střední a vysoké škole žila v Mexiku, kde se začala věnovat a vzdělávat v holistice.  V roku 2022 se stala Performance holistickou poradkyní. Klienta vnímá jako celek- duch, duše, tělo. Ve fyzioterapii je jí nejbližší myšlení Cláry Lewitové, využívá prvky z konceptu animal movements a východní kultury jako je například tai-chi, yoga, Makko-ho a karate.

Pracuje s pacienty aktivně, snaží se být dobrým průvodcem na cestě k lepšímu porozumění ne jenom svého těla. Je názoru, že v jednoduchosti je krása a klíčem k úspěchu je pravidelnost a vytrvalost.